Kościół Pokoju Parafii Ewangelicko-Augsburskiej

Zabrzańskie pocztówki przedwojenne - kościoły

www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

1

Parafia ewangelicka została utworzona w Zabrzu w 1873r. Już 25 października następnego roku poświęcono wybudowany na rogu Ringstraße (ul. M.Lutra) i Kirchstraße (ul. C. Klimasa) Kościół Pokoju. W 1879r. za kościołem wybudowano budynek probostwa. W późniejszym okresie przy Dorotheenstraße (ul. 3-go Maja) wybudowany został budynek szkoły ewangelickiej.

Wydawca: Verlag von M. Czech, Buchhandlung Zabrze.
Stempel pocztowy z 1898r.
kliknij, zobacz duże zdjęcie
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

2

Na pocztówce pokazano ewangelicki kościół "Pokoju" wybudowany w 1874r, plebanię oraz szkołę ewangelicką zlokalizowaną przy Dorotheenstraße (ul. 3-go Maja). W budynku szkoły ewangelickiej w roku 1922 uczyli się uczniowie nowoutworzonej dziewięcioklasowej powszechnej szkoły dla dziewcząt i chłopców. Zajęcia rozpoczynały się o godzinie 14:00 a kończyły o 18:00.

Stempel pocztowy z 1898r.
Wydawca: M.Czech, Buchhandlung Zabrze.
kliknij, zobacz duże zdjęcie
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

3

Po rozpoczęciu I wojny światowej większość mężczyzn wcielono do armii. Osłabiło to rozwój życia religijnego parafii oprócz stowarzyszenia niewiast, które przygotowywały paczki dla wojska. Po zakończeniu działań wojennych w latach 1919 - 1924 udostępniono dla wiernych salę nabożeństwa w Mikulczycach, a później w Maciejowie. Zakupiony został dom parafialny przy Florianstraße (ul. Floriana). W roku 1937 w Mikulczycach wybudowano kościół, którego poświęcenie nastąpiło na jesieni.

Stempel pocztowy z 1915r.
Wydawca: TACHOCHROM
kliknij, zobacz duże zdjęcie
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

4

Tak prezentował się Kościół Pokoju w latach 20stych XX stulecia. Wbrew pozorom nie był to pierwszy kościół ewangelicki w Zabrzu. W wieku XVI Śląsk Górny i Dolny znajdował się pod wielkim wpływem myśli reformatorskiej Marcina Lutra. W wielkich miastach Śląska jak Wrocław, Brzeg, Opole dominowali ewangelicy. Na przełomie wieków XVI i XVII kościoły w Mikulczycach, Biskupicach i Kończycach były ewangelickie. Nie wiemy czy nabożeństwa w tym obrządku odprawiano także w kościele parafii św. Andrzeja w Zabrzu, ale nie jest to wykluczone.

Stempel pocztowy z 1928r.
Wydawca: Ansichtskarten - Verlag u. Großhandel Hermann Schenke, Hindenburg O.-S.
kliknij, zobacz duże zdjęcie

Szukaj

Menu

Losowe zdjęcie


Losowe zdjęcie