Kościół Parafii Ducha św.

Zabrzańskie pocztówki przedwojenne - kościoły

www.zabrze.aplus.pl

1

Kościół Ducha Świętego przy ulicy Księdza Tomeczka na "Zandce" jest jedynym kościołem w Zabrzu, który został zniszczony na skutek działań wojennych w 1945 roku.

Ze strony http://www.duchswzabrze.pl/

"Terytorium obecnej parafii Ducha Świętego zostało wydzielone z parafii św. Andrzeja Apostoła w 1926 roku, kiedy to utworzono lokalię Ducha Świętego. Lokalia obejmowała swoim zasięgiem kolonię na Piasku (Sand Kolonie - stąd wywodzi się nazwa dzisiejszej dzielnicy Zabrza - "Zandka"). W 1938 roku lokalię podniesiono do rangi kuracji, a w 1941 roku erygowano parafię Ducha Świętego. Pierwszym proboszczem został dawny wikariusz parafii św. Andrzeja Apostoła, ks. Antoni Tomeczek. Kościół parafialny powstał w wyniku adaptacji dawnej gospody. Budynek kościoła stanowił wtedy jedną całość z plebanią. W 1945 roku kościół i plebania zostały spalone przez żołnierzy sowieckich w odwecie za zranienie jednego z oficerów. Od tego czasu nabożeństwa zaczęto odprawiać w zaadaptowanym na ten cel katolickim Domu Młodzieżowym, wybudowanym w 1930 roku. Drugi proboszcz parafii, ks. Paweł Pyrchała (1963-75), poszerzył kościół przez dobudowanie bocznej nawy. W miejscu spalonego kościoła wybudowano dzwonnicę, gdzie zawieszono kolejno trzy dzwony: w 1964 r. - mały, w 1966 r. - średni i w 1967 r. - duży".

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć