"Państwowy Teatr Nowy w Zabrzu. Dziesięć lat działalności 1959-1969"


Wydawca: Agencja Reklamowa Komplet

Tak zatytułowany biało-czarny zeszyt w kolorowej miękkiej okładce, opowiada o pierwszej dekadzie tej jakże zasłużonej zabrzańskiej placówki kulturalnej nawiązując w przedmowie aż do wieku XIX. Jej autorem jest wybitny śląski literat Wilhelm Szewczyk. W dalszej części publikacji przeczytamy o najwybitniejszych postaciach tej sceny i najlepszych przedstawianiach. Całość zaopatrzono w duża ilość fotografii portretowych i zdjęć przedstawiających sceny z granych tam przedstawiań.

Państwowy Teatr Nowy w Zabrzu. Dziesięć lat działalności 1959-1969.


Na końcu zamieszczono spisy wszystkich pracujących tam w ciągu 10 lat autorów i zagranych premier, oraz wszystkich pracowników teatru w sezonie artystycznym 1968/69. Skromna, ale bardzo informatywna broszura o wymiarach 24x19 cm.

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć