Zabytki przemysłu - Bibliografia

Obiekty przemysłowe i poprzemysłowe
jako atrakcja turystyczna
(na przykładzie Zabrza)

PRACA LICENCJACKA
autor - Izabela Latos
promotor - dr Elżbieta Podoska - Filipowicz

Bibliografia


[2] Atlas Polski, Województwa, T: 2, Pod red.: R. Mydel, J. Balon, Fogra Oficyna Wydawnicza, Kraków 2002

[60] Cabrini L., Uwagi wstępne, (W:) Dziedzictwo przemysłowe jako atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji. Doświadczenia krajowe i zagraniczne, Katowice 2005

[18] Czapliński M., Kaszuba E., Wąs G., Żerelik R., Historia Śląska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002

[14] Dubiel J., Górny Śląsk wczoraj. Oberschlesien gestern, "Wokół nas", Gliwice 1995

[7] Dulias R., Hibszer A., Województwo śląskie. Przyroda. Gospodarka. Dziedzictwo kulturowe, Wydawnictwo Kubajak, Kraków 2004

[47] Duży S., Kaleta H., i inni, Studium techniczno - ekonomiczne rewitalizacji Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, Praca naukowo - badawcza o symbolu WB-123/RG-4/2003, Gliwice 2003

[61] Dziedzictwo przemysłowe jako atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji. Doświadczenia krajowe i zagraniczne, praca zbiorowa pod red. T. Burzyńskiego i M. Łabaja, Katowice 2005

[57] Flak L., Zabrze - miasto kreujące turystykę przemysłową, (W:) Bogactwo dziedzictwa przemysłowego jako wyzwanie i atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji, Katowice 2004

[28] Hnatyszyn P., Kalendarium zabrzańskie, Zabrzański informator Samorządowy, Zabrze 2000

[50] Hnatyszyn P., Raz jeszcze o wieży, Nasze Zabrze Samorządowe, 2000, nr 6

[8] Hnatyszyn P., Zabrze na dawnej pocztówce. Śródmieście. Zabrze auf der alten Postkarte. Inenstadt, Wydawnictwo MS, Opole 2004

[19] http://pl.wikipedia.org/wiki/Zabrze#Historia /22.03.2006/

[51] http://portalwiedzy.onet.pl/14833,haslo.html /09.05.2006/

[31]http://turystyka.silesia-region.pl/index.php?str=miejsca&ident=71&tab=zabytki /18.04.2006//

[33] http://www.ckwiatrak.prv.pl/ /26.04.2006/

[12] http://www.gis.um.zabrze.pl/revital/info/1_3.htm /23.03.2006/

[23] http://www.gis.um.zabrze.pl/revital/info/1_8.htm /10.02.2006/

[38] http://www.konferencja.zabrze.pl/ /29.04.2006/

[26]http://www.muzeum.gliwice.pl/news_fullpage.php?nid=1858&ret_top=&ret_page=&ret_archpage /22.03.2006/

[42] http://www.muzeumgornictwa.pl/index3.php?co=skansen /06.05.2006/

[44] http://www.muzeumgornictwa.pl/index3.php?co=wystawy /06.05.2006/

[45] http://www.muzeumgornictwa.pl/index3.php?co=wystawy_gornicy /06.05.2006/

[24] http://www.panorama-miast.com.pl/54/html/slaskie.htm /02.2006/

[37]http://www.pot.gov.pl/bpt/certyfikat/?ref=info/PLBPT00000000316&gc= /29.04.2006/

[59] http://www.pot.gov.pl/doc/Rezolucja%20zabrzanska.doc /10.05.2006/

[36] http://www.pot.gov.pl/doc/str1-70.pdfs /29.04.2006/

[25] http://www.silesia-region.pl/stratur/srt.pdf /09.04.2006/ /8.04.2006/

[20]http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/ludnosc/powierz_teryt/2005/tablice.xls /22.03.2006/

[22] http://www.stat.gov.pl/urzedy/katow/publikacje/rocznik_pow/pow.pdf

[32] http://www.teatr.gliwice.pl/teatr.php?redir=spektakl.php%3Fid%3D155 /26.04.2006/

[58] http://www.um.zabrze.pl/files/2006/zmiaina%20progr%5B1%5D.%20NGO%202006.doc/10.05.2006/

[35] http://www.wkz.katowice.pl/index2.html / 26.04.2006/

[43] Jurkiewicz J., Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Zabrze 1999

[41] Jurkiewicz J., Skansen Górniczy "Królowa Luiza", Zabrze 1999

[46] Kolenda I., Zabrze-miasto turystyki przemysłowej, M - Studio, Zabrze

[13] Kostorz R., Zachowane zabrzańskie nazwy miejscowe, Towarzystwo Miłośników Zabrza, Zabrze 1994

[6] Kruczek Z., Sacha S., Geografia Atrakcji Turystycznych Polski, Oficyna Wydawnicza "OSTOJA", Kraków 1995

[62] Lesiak M, materiały informacyjne Urzędu Miasta w Zabrzu, /26.04.2006/

[21]Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 2002

[27]Majka T., i inni, Koncepcja uruchomienia i rozwoju Zabytkowej kopalni Guido w Zabrzu. Biznes plan, PART S.A., Warszawa 2005

[52] Musioł M., Sulin M., Wieża wodna, Nasze Zabrze Samorządowe, 2001, nr 1

[9] Nadolski P., Zabrze wczoraj. Hindenburg O/S gestern, "Wokół nas", Gliwice 1995

[63] Nitkiewicz-Jankowska A., Turystyka przemysłowa jako produkt markowy (na przykładzie województwa śląskiego), (W:) Bogactwo dziedzictwa przemysłowego jako wyzwanie i atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji, Katowice 2004

[1] Nowa Encyklopedia Powszechna, Wydawnictwo naukowe PWN, T: 3, Warszawa,2004

[48] Pawlas-Kos J., Dom śląski - znak nostalgii, Nasze Zabrze Samorządowe, 2001, nr 6

[29] Pleszyniak J., Zabrze...na co dzień i na weekend, Wydawnictwo ALATUS, Katowice 2005

[39] Puchała M., Europa w familokach, "Dziennik Zachodni - Zabrze" 2006, nr 16 (321) /21.04.2006/

[15] Raport Śląski, Nr 12/2005-1/2006 (54)

[54] Rozciecha M, materiały informacyjne Elektrowni i Elektrociepłowni Zabrze /08.03.2006/

[53] Seichter W., W 100-lecie istnienia Elektrowni i Elektrociepłowni Zabrze 1897-1997, AMgraf s.c., Zabrze, 1997

[4] Szołtysek M., Górny Śląsk przewodnik po regionie, Wydawnictwo Pascal, Bielsko Biała 2005

[3] Szołtysek M., Śląsk takie miejsce na ziemi, Wydawnictwo "Śląskie ABC", Rybnik 1998

[17] Wagner T., Jak powstanie zabrzańska obwodnica, "Nasze Zabrze Samorządowe" 2002, nr 10

[30] Wagner T., Zabrze- nieznane oblicza śląskiej architektury, Towarzystwo Miłośników Zabrza oraz Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, Katowice-Zabrze 2003

[49] Walerjański D., Miasto - ogród, Nasze Zabrze Samorządowe, 2006, nr 4

[40] Walerjański D., Zabrze miastem dziedzictwa przeszłości, (W:) Bogactwo dziedzictwa przemysłowego jako wyzwanie i atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji, Katowice 2004

[34]www.nowinyzabrzanskie.pl/index.php?option=com_content&task /05.04.2006/

[10] www.pl.wikipedia.org /22.03.2006/

[16] www.silesia - region.pl/STRATEGIA/strat_23_06_05.pdf. /23.03.2006/

[11] www.um.zabrze.pl /22.03.2006/

[55] Wyrwicz E., Słowo wstępne, (W:) Bogactwo dziedzictwa przemysłowego jako wyzwanie i atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji, Katowice 2004

[5] Zabrze ' 93, praca zbiorowa pod red.: W. Karpusiewicza i I. Tyczkowskiej, Wydawnictwo "TEKST", Bydgoszcz 1993

autor - Izabela Latos

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć

Wirtualne muzeum


Losowe zdjęcie

Dobrze wiedzieć

Losowe zdjęcie

Dobrze wiedzieć