Sprawdzian - odpowiedzi dla zaawansowanych

Autor: Ryszard Kipias


1. W którym roku nastąpiło scalenie okolicznych gmin w jeden organizm pod nazwą Wielkie Zabrze?

Scalenie okolicznych gmin w jeden organizm pod nazwą Wielkie Zabrze nastąpiło w 1905 roku.2. W kórym roku oddano do użytku dzisiejszy budynek dworca głównego PKP w Zabrzu (pl. Dworcowy), wybudowanego w stylu postmodernizmu socjalistycznego?

Dzisiejszy budynek dworca głównego PKP w Zabrzu oddano do urzytku w 1967 roku.3. Pomnik Wincentego Pstrowskiego jest dziełem artysty rzeźbiarza, prof. M. Koniecznego. W którym roku wmurowano akt erekcyjny pod pomnik?

Akt erekcyjny został wmurowany w 1977 roku4. W którym roku wybudowano kościół ewangelicki pw. Pokoju? Kościół ewangelicki pw. Pokoju wybudowano w 1874 roku.

Kościół ewangelicki pw. Pokoju wybudowano w 1874 roku.5. Pierwsze, wybudowane w Zabrzu 10-piętrowe wieżowce znajdują się na oś. Barbary. W którym roku powstało to osiedle?

Osiedle powstało w 1966 roku.6. Wieża wodna przy ul. Zamoyskiego 1a w Zabrzu należy do największych na Śląsku. W filarze środkowym wieży umieszczono klatkę schodową. Ile schodów trzeba pokonać aby dotrzeć do zbiorników w kopule?

Aby dotrzeć do zbiorników w kopule trzeba pokonać 135 schodów.7. W którym roku, podczas Sesji Rady Miejskiej w Zabrzu, podjęto uchwałę o nadaniu stadionowi Górnika przy ulicy Roosevelta imienia Ernesta Pohla?
Uchwałę o nadaniu stadionowi Górnika przy ulicy Roosevelta imienia Ernesta Pohla pojęto w 2004 roku.


Uchwałę o nadaniu stadionowi Górnika przy ulicy Roosevelta imienia Ernesta Pohla pojęto w 2004 roku.8. Przy ul. Wolności 305 znajduje się budynek byłego hotelu Admiralskiego. Na elewacji budynku znajdują się rzeźby głów. Ile ich jest?

Na elewacji budynku znajduje się pięć rzeźb głów różnych ras, które miały symbolizować pięć kontynentów.9. W którym roku zastąpiono w Zabrzu tramwaj parowy tramwajem elektrycznym?

Tramwaj parowy został zastąpiony tramwajem elektrycznym natychmiast po uruchomieniu elektrowni w Zabrzu-Zaborzu. Elektrownia pierwszy prąd wyprodukowała w 1898 roku10. W którym roku, sprowadzony przez pruską administrację państwową inżynier górniczy Salomon Izaak z Brabantu, odkrył w dolinie Czarniawki w okolicy Pawłowa, pokład węgla?

Salomon Izaak z Brabantu, odkrył węgiel w Zabrzu w 1790 roku.www.zabrze.aplus.pl - historia, zdjęcia, pocztówki

SzukajMenu

Dobrze wiedzieć

Wirtualne muzeum