Sprawdzian - odpowiedzi dla ekspertów

Autor: Ryszard Kipias


1. Był zabrzaninem, uczestnikiem III powstania śląskiego w którym zginął dnia 3-go maja 1921r. Jego nazwisko umieszczono na tablicy pamiątkowej w gmachu Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Nazywał się Karol Gorzawski i jego imieniem nazwano ulicę w dzielnicy z której pochodził?

Pochodził z Zaborza i tam znajduje się ulica nazwana jego imieniem2. Jednym z przejawów polskiej kultury na Górnym Ślasku był bardzo rozwinięty ruch śpiewaczy. W 1913r. w Związku Śląskich Kół Śpiewaczych utworzono okręg gliwicko-zabrski. Przewodniczącym okręgu został działacz kulturalny z Zabrza, którego imieniem ochrzczono później jedną z ulic miasta

Przewodniczącym okręgu został Jan Pyka3. Po raz pierwszy wymieniono w dokumentach nazwę dzisiejszej dzielnicy Zabrza, Kończyc w grudniu 1777r. Oficjalna imię wsi brzmiało Kuntzendorf. W starych metrykach spotykało się określenia: Kończyce, Kończyc. Istniała jednak jeszcze jedna nazwa tej miejscowości, której używano od około 1900r. i bardzo krótko po przyłączeniu wsi do Polski w 1922r. Ostatecznie zastąpiono ją starym imieniem: Kończyce?

Nazwa Kończyc, która była używana ok. roku 1900 to Kunatów.4. W kwietniu 1906r. uruchomiono w pobliżu Makoszów zakład górniczy, który dwa lata później przemianowano na "Delbrückschächte". To dzisiejsza kopalnia "Makoszowy". Jaka była pierwsza nazwa tej kopalni?

Pierwsza nazwa kopalni pochodziła od nazwy pierwszego szybu, który został nazwany "Zero".5. Z inicjatywy hrabiego von Reden, w interesie skarbowego przemysłu ciężkiego Królestwa Prus, na Górnym Śląsku wybudowano w 1818r. państwową szosę między Chorzowem (Königshütte) a Zabrzem. Dnia 19 czerwca 1819r. nazwano ją Ulicą Następcy Tronu (Kronprinzenstrasse). Okazję do tego dał przejazd tą drogą następcy tronu pruskiego z Zabrza do Chorzowa.

Jakie imię nosił on potem jako Król Prus?

Jako Król Prus nosił on imię Fryderyk Wilhelm IV.6. Jesienią 1876r. rozbłysły w Zabrzu po raz pierwszy gazowe latarnie ulicznie. Ile ich było?

Latarni było 29.7. Początki górnictwa na terenach Zabrza sięgają dawnych czasów. Najstarsze znane źródła mówią o nadaniu przez księcia opolskiego Władysława, biskupowi wrocławskiemu praw poszukiwań rudy ołowiu na terenie Biskupic i okolicy. W którym to było roku?

Prawa do poszukiwań rudy zostały nadane w 1260 roku.8. W 1873r. na mocy edyktu króla Prus Wilhelma utworzono z części Powiatu Bytomskiego nowy Powiat Zabrze. Powiaty podzielone były na okręgi administracyjne. Na ile okręgów podzielono nowy Powiat Zabrze.

Powiat Zabrze podzielono na osiem okręgów9. W latach 30-stych Zabrze awansowało do rangi miasta muzyki Górnego Śląska. W dniach 7 do 10 maja 1936r. odbył się " 1. Przygraniczny Festiwal Muzyki Miasta Hindenburg O/S". W wypełnionej po brzegi sali kinowej huty "Donnersmarck" miejsca zajęło 537 osób. W tym i w kolejnych festiwalach udział wzięli m.in. zabrzańskie orkiestry symfoniczna i kameralna, wiele zabrzańskich chórów i zespołów muzycznych hut i kopalń, oraz liczni soliści. Gościnnie wystąpiła również orkiestra kameralna Berlińskiej Opery Państwowej jak i inne orkiestry ze Sląska. Ile odbyło się tych festiwali?

"Przygraniczny Festiwal Muzyki Miasta Hindenburg O/S" odbył się cztery razy.10. W 1868r. uruchomiono w Zabrzu pierwszą prywatną gazownię pod nazwą "Gasanstalt Zabrze, Wollheim und Friedlaender". Gmina Zabrze wykupiła ją z prywatnych rąk aby zapewnić miastu i przemysłowi stałe i pewne dostawy gazu do celów produkcji i oświetlenia. W którym to było roku?

Odp: 1910


Gmina Zabrze zapewniła stały i pewny dostęp do gazu dla przemysłu oraz osób prywatnych w 1910 roku.www.zabrze.aplus.pl - historia, zdjęcia, pocztówki

SzukajMenu

Dobrze wiedzieć

Wirtualne muzeum