Wirtualne Muzeum Zabrza - pieniądz zastępczy

Wirtualne Muzeum Zabrza

www.zabrze.aplus.pl
1

Pieniądz zastępczy gminy Bielszowice, powiat Zabrze(Hindenburg) o wartości 25 fenigów z terminem realizacji do 31 grudnia 1917r. opatrzony pieczęcią z herbem gminy.

www.zabrze.aplus.pl
2

Pieniądz zastępczy gminy Bielszowice, powiat Zabrze (Hindenburg) o wartości 50 fenigów z terminem realizacji do 31 grudnia 1917r. opatrzony pieczęcią z herbem gminy. Drukarnia z Augsburga.

www.zabrze.aplus.pl
3

Notgeld gminy Mikulczyce z tekstem mówiącym że właściciel tego bonu upoważniony jest do zakupu towarów o wartości jednej marki na rachunek gminy Mikulczyce w określonych punktach, pod warunkiem, że na bonie tym znajduje się pieczątka huty Donnersmarck (odciśnieta jest na dole dokumentu).

www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl
4

Dwujęzyczny pieniądz zastępczy z Kończyc w powiecie Zabrze wydany w 1923r. z okazji proklamacji nowej granicy polsko-niemieckiej. Wydrukowany w drukarni Karola Miarki w Mikołowie według projektu graficznego Stanisława Ligonia.

www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl
5

Trzy pieniądze zastępcze w formie bonów towarowych z należących wówczas do powiatu zabrzańskiego (do odczytania na pieczęci) Bielszowic. Nominały 1, 2 i 5 Marek różniły się od siebie tylko kolorem. Każdy egzemplarz posiadał swój numer widoczny w lewym górnym rogu. Wystawione dnia 12 sierpnia 1914r. podpisywane były, każdy bon osobno, przez przwodniczącego rady i kasjera gminy. Zaopatrzone był w oficjalną uwagę: " 1, 2, 5 Marek zapłaci kasa gminna w Bielszowicach bez kontroli tożsamości oddawcy tego bonu". Notatka na samym dole ostrzega, że realizacja wymiany musi nastąpić w terminie do 31 grudnia roku wystawienia dokumentu.

www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl
6

Banknot zastępczy o nominale 500 000 Marek wydany przez Główna Kasę miasta 11 sierpnia 1923r. Na rewersie przedstawiony został widok Huty Donnersmarck'a z wielkimi piecami. W 1922r. Huta obchodziła 50 lecie istnienia.

Banknot wydrukowany został w firmie Flemming Wiskot A.G. Glogau, Berlin, Breslau.

www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

7

Te trzy prezentowane tutaj wzory banknotów zastępczych wydanych 29 października 1923 roku wprowadzono do obiegu prawdopodobnie po wyczerpaniu się zasobów banknotów zastępczych z sierpnia tegoż roku.
W przeciwieństwie do tych poprzednich nie posiadały tak interesującej szaty graficznej i zadrukowano je jednostronnie. Ich nominały to 50, 100 i 500 miliardów marek. Wydała je kasa miejska miasta Hindenburg O. S.
Każdy egzemplarz był numerowany. Swą ważność traciły w cztery tygodnie po ogłoszeniu terminu w gazetach codziennych.

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć


Losowe zdjęcie