Zdjęcia Zabrza - zdjęcia nie nowe, nie stare

Zdjęcia Zabrza

Oto cztery oryginalne zdjęcia z takich tytułów prasowych jak: Głos Pracy czy Gromada-Rolnik Polski. To zapomniane już tytuły partyjnych czasopism okresu PRL-u. Wszystkie zdjęcia są bezpośrednio związane z niedawną historią Zabrza. Na drugich stronach znajdujemy oryginalny tekst krótkich artykułów lub notatek prasowych z którymi znalazły się na łamach tych organów w pierwszej połowie lat 70 tych XX wieku.

Za antycznie brzmiącymi już dziś zdaniami kryją się jednak losy prawdziwych ludzi z krwi i kości, którzy w tamtych latach próbowali realizować swe ambicje, zrobić karierę i zaistnieć w ówczesnych realiach. Szczególnie upartym i uzdolnionym udawało się to nawet bez przynależności partyjnej. Współczesne realia nie różnią się wiele od tamtych, tylko zdjęcia są teraz kolorowe, zmienił się język prasowych artykułów i cele działalności wybitniejszych jednostek naszego społeczeństwa.

Wszystkie zdjęcia pochodzą ze zbiorów CAF, Centralnej Agencji Fotograficznej która istniała w latach 1951 - 1991 i była absolutnym monopolistą, jedyną agencją udostępniającą prasie serwis fotograficzny.

www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

1

Zdjęcie które ukazało się 2 grudnia 1976 roku, w dwa dni przed Barbórką. Wykonał je dla dla Centralnej Agencji Fotograficznej pan Kułakowski. Przedstawia ówczesną elitę górniczą z kopalni "Zabrze", przodującą brygadę Jana Krauzego. W tamtym czasie najlepiej opłacani górnicy zarabiali często więcej niż profesorowie uniwersytetów.

Brygada Krausego.

Kopalnia węgla kamiennego "Zabrze" w Zabrzu należy do największych w kraju i pod względem wydobycia plasuje się na trzecim miejscu. Jej załoga dzięki zwiększeniu wydajności pracy w listopadzie wydobyła dodatkowo 20 tysięcy ton węgla. Oto górnicy z wyróżniającej się dobrą robotą brygady Jana Krauzego /od lewej/ G. Gajda, H. Bodnar, Fr. Holmrich, H.Siegmuszt i P. Czech.

www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

2

Zdjęcie z ciekawymi pieczątkami: Gromada-Rolnik Polski wydanie niedzielne i Wojskowa Agencja Fotograficzna - archiwum - wszelkie prawa zastrzeżone.
Przedstawia uroczyste wyciągnięcie wózka z dodatkowym urobkiem w ramach obchodów 30 rocznicy Kongresu Zjednoczeniowego. Na kongresie tym 29 listopada 1948 przymusowo włączono przedwojenną Polską Partię Socjalistyczną (PPS) do komunistycznej Polskiej Partii Robotniczej (PPR) tworząc nową Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą.
Takie dodatkowe zobowiązanie produkcyjne podejmowane były w różnych branżach z okazji wielu świąt państwowych i politycznych. Fotografia ukazała się zapewne jednocześnie w kilku tytułach prasy partyjnej z tym samym komentarzem. Datowana jest na grudzień 1978 roku.

Dodatkowy serwis z okazji 30 rocznicy Kongresu Zjednoczeniowego.

Na zdjęciu wózek z 1 660 680 toną węgla wydobytą przez górników kopalni Zabrze Wschód dla uczczenia Kongresu Zjednoczeniowego.

www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

3

Na tym zdjęciu z listopada 1972 roku widzimy grupę młodych górników przyglądającej się nowoczesnej obudowie zmechanizowanej na szkoleniu w ZKMPW, czyli Zakładzie Konstrukcyjno - Mechanizacyjnym Przemysłu Węglowego. W skład zabrzańskiego oddziału tego utworzonego w 1958 roku przedsiębiorstwa wchodziły sąsiadujące ze sobą zabrzański Zakład Budowy Maszyn Doświadczalnych (ZBMD), oraz Kopalnia Doświadczalna M-300, obecnie Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego w Zabrzu "Guido". W tej zabrzańskiej filii znajdował się Zakład Doskonalenia Kadr gdzie prowadzono tego rodzaju szkolenia.

Zdjęcie dla Centralnej Agencji Fotograficznej wykonał pan Jakubowski i ukazało się ono w gazecie "Głos Pracy", dzienniku ówczesnych Związków Zawodowych.

Przed dniem Górnika.

Zakład Doskonalenia Kadr dla Górnictwa przy Zakładach Konstrukcyjno-Mechanicznych Przemysłu Węglowego w Zabrzu działa od dwudziestu lat. Tu przygotowuje się młodzież pracującą w przemyśle węglowym do wykonywania wielu skomplikowanych zadań związanych z mechanizacją prac wydobywczych. Około pięciuset górników w ciągu miesiąca podnosi tutaj swoje kwalifikacje, bądź zapoznaje się z nową specjalnością. Szkolenie prowadzi się w ponad dwudziestu kierunkach. W miarę jak pojawiają się nowe rozwiązania techniczne - zwiększa się również ilość specjalizacji. Oto uczestnicy kursu przy obudowie OSM-1.

www.zabrze.aplus.pl

www.zabrze.aplus.pl

4

Górnik na tym portrecie to nie byle kto lecz Bernard Bugdol. Rozpoczynał jako zwykły górnik, potem został przodownikiem pracy.

Po uzupełnieniu wykształcenia i uzyskaniu tytułu inżyniera piastował w latach 1949 - 1953 urząd dyrektora kop. Zabrze-Zachód. Według nieoficjalnych źródeł w okresie bicia przez niego rekordów wydajności do wykonanej normy dopisywano mu wydobycie pracujących z nim przymusowo żołnierzy. Od tego rodzaju szwindli roiło się podobno we współzawodnictwie pracy.

Zdjęcie ukazało się w sobotnio-niedzielnym wydaniu "Głosu Pracy" wraz z artykułem o tytule "Człowiek z pokładu Pelagia" w dniu 21 lipca 1973 roku.

www.zabrze.aplus.pl

www.zabrze.aplus.pl

5

Kopalnia "Zabrze" sponsorowała wielu przedsięwzięciom kulturalnym. Posiadała między innymi jedną z najlepszych orkiestr dętych w polskim górnictwie. Na zdjęciu widzimy jej wieloletniego dyrygenta pana Alfreda Skutelę, a krótką historię orkiestry przeczytać można na odwrocie zdjęcia.
Zdjęcie wykonał pan Jakubowski dla Centralnej Agencji Fotograficznej, a ukazało się ono w wydaniu "Głosu Pracy", o czym świadczy stempel redakcji, dwa dni przed Barbórka 2 grudnia 1972 roku.

Po raz pierwszy po wojnie orkiestra kop. Zabrze zagrała w kwietniu 1946 roku. Jej ówcześni kierownicy: Franciszek Fudała i Engelbert Potrawa odnaleźli 22 starszych muzyków ocalałych z zawieruchy wojennej. Po kilku próbach orkiestra kroczyła na czele manifestacji robotniczej w Pierwszomajowe Świętu 1945 roku w wyzwolonym Zabrzu. Od 1952 roku orkiestrę, która zdobyła wiele cennych nagród i wyróżnień, prowadzi Alfred Skutela (na zdjęciu). W ubiegłym roku na II Festiwalu Kulturalnym Związków Zawodowych, w Ogólnopolskim Przeglądzie Orkiestr Dętych orkiestra kopalni Zabrze zdobyła pierwsze miejsce.

Szukaj

Menu


Dobrze wiedzieć


Losowe zdjęcie

Dobrze wiedzieć


Zobacz również