Zdjęcia Zabrza - zdjęcia nie nowe, nie stare

Zdjęcia Zabrza

www.zabrze.aplus.pl

1

Na pierwszym planie zdjęcia pracownicy Straży Przemysłowej Zabrzańskiej Fabryki Maszyn Górniczych. Za nimi na ścianie budynku wisi tablica wyników współzawodnictwa oddziałowego za miesiąc maj 1953 (roku nie jestem pewien czy 1953 rok). Na pierwszym miejscu na tablicy Oddział montażu pomp z wynikiem 287% normy. W tamtych latach na każdym z wydziałów wisiały tablice, na których były wypisywane nazwiska najlepszych i najgorszych pracowników wydziału. Normy były wyśrubowane. Niektórzy z pracowników Zabrzańskiej Fabryki Maszyn Górniczych wykonywali 300% normy.

www.zabrze.aplus.pl

2

Na przedstawionym zdjęciu widoczni są uczestnicy kursu wrębiarzy zorganizowanego w czerwcu 1955 roku w Instytucie Mechanizacji Górnictwa w Zabrzu.

www.zabrze.aplus.pl

3

Na zdjęciu grupa weselników pozująca do zdjęcia w podwórzu budynku zlokalizowanego w Kończycach. Na budynku widoczny nr ulicy 7. Zdjęcie wykonane w 1948 roku.

www.zabrze.aplus.pl

4

Na zdjęciu widoczny jest Kościół Ewangelicki "Pokoju" zlokalizowany przy ul. Lutra. Zdjęcie wykonane zostało około 1980 roku. W 1979 roku gmina ewangelicka liczyła 1200 dusz. W roku 1989 ksiądz Andrzej Hauptmann, syn księdza Alfreda Hauptmana wybrany został proboszczem parafii. W 1989 roku parafia liczyła 900 dusz.

www.zabrze.aplus.pl

5

Na pierwszym planie zdjęcia widoczne jest podwórko szkoły podstawowej nr 8 przy ul. Londzina 2. Na podwórku widoczne są dziewczynki i chłopcy co oznacza, że zdjęcie wykonane zostało po 1977 roku kiedy to nastąpiło połączenie dwóch szkół podstawowych nr 8, do której uczęszczali wyłącznie chłopcy i nr 9, do której uczęszczały wyłącznie dziewczynki. 16 VIII 1977 roku pani mgr Urszula Pieniążek uroczyście powitała grono nauczycielskie obu szkół, przekazując wiadomość o powstaniu jednej placówki w dwóch budynkach - SP nr 8, liczącej 752 uczniów i zatrudniającej 28 nauczycieli. Na drugim planie widoczny jest budynek Teatru Nowego.

www.zabrze.aplus.pl

6

Ten wyglądający jak zabawka parowóz jest prawdziwy. Ten typ nazywał się Las i stoi tu, na stacji Poremba-Wąskotorowa, mieszczącej się niegdyś z tyłu ul. św. Małgorzaty między ulicami Lompy a Mikołowską na Zaborzu, a należącej do Górnośląskich Kolei Wąskotorowych. Budynek w tle z napisem informującym o wzroście wydajności pracy był pięciostanowiskową, wachlarzową lokomotywownią z obrotnicą na kolei wąskotorowej. Ostatnio służył jako warsztat samochodowy. Parowozy typu Las 47 produkowane były w latach 1947-1958 w Fabryce Parowozów w Chrzanowie. Prawdopodobnie ten egzemplarz był wykorzystywany w Zakładach Metalowych "Silesia" w Lipinach, aby od 1975 roku stać na tej stacji jako pomnik, a następnie w Maciejkowicach i Bytomiu Wąskotorowym. Obecnie znajduje się w Bytomiu-Karbiu.

Przez stację Poremba-Wąskotorowa przechodziły trzy linie wąskotorowe:
Maciejów Śląski - Nowy Bytom Wąskotorowy
Poremba Wąskotorowa - Zabrze Zachodnie Wąskotorowe
Poremba Wąskotorowa - Orzegów Wąskotorowy
Po 100 latach pracy zlikwidowano ją w 1987 roku.

www.zabrze.aplus.pl

7

Na przedstawionym zdjęciu widoczne jest wejście do Supersamu największego samoobsługowego sklepu spożywczego w Zabrzu. Po wejściu do sklepu po prawej stronie znajdował się bar kawowy. W lecie można było wypić kawę i zjeść ciastko również przed sklepem. Zdjęcie wykonane zostało około 1970 roku.

Szukaj

Menu


Dobrze wiedzieć


Losowe zdjęcie