Zdjęcia Zabrza - zdjęcia nie nowe, nie stare

Zdjęcia Zabrza

www.zabrze.aplus.pl

1

Na prezentowanym zdjęciu widoczne jest wręczanie najprawdopodobniej broni kbks żołnierzom. Po prawej w oddali Polska Flaga zatknięta na nieokorowanym pniu. Na rewersie zdjęcia napis 44 P.P. - Zabrze.

Od autora/współautora strony na wikipedia.org dotyczącej 44 Pułku Piechoty Ludowego Wojska Polskiego o nick'u kerim44 uzyskałem następujące informacje. Rozkazem Naczelnego Dowódcy WP Nr 58/Org. z dnia 15.03.1945r.w terminie do dnia 01.07.1945r. sformowana została 13.Dywizja Piechoty. 44 P.P wszedł w skład 13 D.P. Dowództwo 13 D.P. stacjonowało w Katowicach, a 44 P.P. w Tarnowskich Górach. Formowanie dywizji zakończono w dniu 01.06.1945r. W sierpniu 1945r. Dowództwo 13.DP przeniesiono do Zabrza. W listopadzie 1945r. przeniesiono Dowództwo 13.Dywizji Piechoty do Gliwic. Rozkazem Naczelnego Dowódcy WP Nr 0343/Org. z dnia 27.12.1945r. rozformowano 13.Dywizję Piechoty wraz z podległymi jednostkami.

Tu nasuwają mi się pytania: czy to zdjęcie pokazuje formowanie 44 P.P w Zabrzu, czy jest to pomyłka i powinno być napisane Tarnowskie Góry, czy oddział został rzeczywiście sformowany w Zabrzu, a w Tarnowskich Górach stacjonował, czy wreszcie jest to zdjęcie wykonane w czasie, gdy dowództwo 13 D.P. stacjonowało w Zabrzu, a zdjęcie przedstawia tylko wręczanie broni żołnierzom 44 P.P. A może jest jeszcze inna odpowiedź? Jeżeli ktoś posiada jakieś informacje na ten temat, proszę o kontakt z autorami strony.

www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

2

Prezentowane zdjęcie zostało wykonane na pamiątkę terenowej szkoły politycznej Polskiej Partii Robotniczej w Zabrzu. Zdjęcie zostało wykonane na ul. Dubiela, przed wejściem do parku. Dzień i rok wykonania zdjęcia zapisany jest na rewersie zdjęcia.

www.zabrze.aplus.pl

3

Zdjęcie przedstawia Państwową Komisję Egzaminacyjną Technikum Górniczego im. Gustawa Morcinka, które zlokalizowane było w Zabrzu przy ul. 3 Maja 12. W skład Komisji wchodził dyrektor mgr Władysław Dyrek, mgr Walerian Blidy i Stanisław Szczepański. Na zdjęciu po prawej u dołu napis Państwowa Komisja Egzaminacyjna 19 V 1952, a u góry po prawej napis Zabrze.

www.zabrze.aplus.pl

4

Piękne zdjęcie wykonane po przyjeździe autobusu ZM. s Zabrze na miejsce odpoczynku pracowników na wczasach z FWP tzw. Funduszu Wczasów Pracowniczych. Obywatel Kierowca dopina wszystko na ostatni guzik przed odjazdem.

www.zabrze.aplus.pl

www.zabrze.aplus.pl

5

W naszych zbiorach posiadamy dopiero dwa zdjęcia wykonane po wojnie, na których znajduje się pieczątka zakładu fotograficznego. Pierwsze wykonane zostało w zakładzie fotograficznym Józefa Franosza zlokalizowanym przy ul. Wolności 266. To prezentowane zostało wykonane w zakładzie fotograficznym FOTO-ZACHĘTA. Właścicielem zakładu, który mieścił się przy ul. Wolności 266 albo 268 był Stanisław Kowalski.

Szukaj

Menu


Dobrze wiedzieć


Losowe zdjęcie