Zabrze Pawłów - stare zdjęcia

Dzielnice Zabrza

kliknij, zobacz duże zdjęcie

1

W 1925r. w jesieni została parafia usamodzielniona a ks. Mende został proboszczem. W tym samem roku w listopadzie odbyły się w Pawłowie pierwsze misje odprawione przez O.O. Dominikanów. Na zakończenie i to w niedzielę odbyło się poświęcenie i postawienie krzyża misyjnego. Po południu przy, pięknej pogodzie wyruszyła z kościoła procesja z księżmi z orkiestrą na cmentarz po krzyż, który przyrządził p. Bobrzyk Jan. Na cmentarzu jeden z ojców poświęcił krzyż a drugi wygłosił odpowiednie o krzyżu kazanie. Po kazaniu ruszyła olbrzymia procesja z śpiewem i muzyką przed kościół. Krzyż niosły wszystkie stany, więc dzieci, młodzieńcy, panny, mężowie, matki i starcy. W kościele odbyło się końcowe nabożeństwo.

kliknij, zobacz duże zdjęcie

2

Oprócz modlitwy i pracy był też czas na wycieczki. Na zdjęciu ks. J. Brejza wraz z uczestnikami wycieczki do Wieliczki, która odbyła się w niedzielę 7 sierpnia 1934r.

kliknij, zobacz duże zdjęcie

3

Po podziale Górnego Śląska w 1922r. Pawłów został przyłączony do Polski. Do gminy przybyli uchodźcy z sąsiednich gmin tj. z Zaborza, Zabrza i okolicy, ale najwięcej z Zabrza. Pawłów posiadał w owym czasie około 70 procent uchodźców za mieszkańców. Na ciągłe naleganie i prośby młodzieńców uchodźców żeby dla nich założył towarzystwo młodzieńców, dał się nakłonić i takowe założył. Z powodu nawału pracy, nie mogąc się całkowicie poświęcić towarzystwu, upatrzył sobie jednego z starszych młodzieńców w osobie Herszowskiego Emanuela na swego zastępcę i opiekuna towarzystwa.
Zdjęcie przedstawia ks. J.Brejzę w otoczeniu członków Stowarzyszenia Młodzieży Polskich z sztandarem Stowarzyszenia.

kliknij, zobacz duże zdjęcie

4

Pierwszymi urzędnikami, których działalność miała na celu przestrzeganie prawa byli między innymi: mincerz, komes, justycjariusz i hutmen. W późniejszym okresie powstały straże miejskie. W roku 1775 utworzony został Departament policji, a w 1791 powołana została Komisja Policji. W dniu 24 lipca 1919r. Sejm RP uchwalił ustawę o Policji Państwowej. W strukturze znajdowały się komendy, komisariaty i posterunki. Po wybuchu II wojny światowej 17 grudnia utworzono Policję Polską tzw. granatową. Jeszcze w czasie trwania działań wojennych dekretem PKWN w dniu 7 października 1944r. powołano Milicję Obywatelską.
Przedstawione zdjęcie zostało wykonane w dniu 31 maja 1945r. upamiętniając otwarcie świetlicy Milicji Obywatelskiej w budynku zlokalizowanym przy ul. W.Sikorskiego 72 dawnym posterunku Policji Województwa Śląskiego.

Szukaj

Menu

Losowe zdjęcie

Dobrze wiedzieć