Zabrze Pawłów - stare zdjęcia

Dzielnice Zabrza

kliknij, zobacz duże zdjęcie

1

Ks. Paweł Pucher objął kurację w Pawłowie w dniu 21 czerwca 1918r. Z powodu jego żywego temperamentu i dobrego podchodzenia do ludzi, pozyskał niedługo zaufanie powierzonych mu owieczek. Założył Sodalicję Panien, III Zakon, towarzystwo Matek Chrześcijańskich, tow. Mężów Katolickich i Dziecięstwo P.Jezusa. Gdy proboszczem został ks. Edward Mende założono jeszcze Straż Honorową Apostołów Modlitwy i Chór Kościelny. Wszystkie te zrzeszenia się bardzo dobrze rozwijały. Za czasów ks. Mendego Straż Honorowa liczyła około 200, a Apostolstwo Modlitwy 500 członków, co na Pawłów było liczbą rekordową. W późniejszym okresie w parafii powstał też chór. Na zdjęciu wykonanym przed kościołem w 1936r. chór kościelny z ks. Brejzą.

kliknij, zobacz duże zdjęcie

2

Budowę kościoła powierzono budowniczemu panu Janowi Wojaczkowi z Bielszowic. W umowie z budowniczym parafianie zobowiązali się dobrowolnie do wszystkich robót pobocznych - do kopania fundamentów, dostarczanie materiału budowlanego murarzom i cieślom, gaszenie wapna, dowożenie kamienia i cegły na miejsce budowy, dostarczenie rur wodociągowych z założeniem wodociągu na całą budowę, łamanie kamieni w kamieniołomie w miejscowej cegielni i.t.d. Tak samo urządzono kuchnię dla robotników żeby koszty pracy nie były takie wysokie. Kuchnię tą zasilali parafianie wszelkimi artykułami żywnościowymi darmo. Do gotowania zgłosiła się ochoczo i bezpłatnie pani Albertyna Gawlikowa, która się ku ogólnemu zadowoleniu dobrze wywiązała. Często nawet ks. Mende nie tylko, że kosztował jedzenia, ale często jadł z robotnikami.

kliknij, zobacz duże zdjęcie

3

Pani Franciszka Kowolik z córkami : Heleną, Anną i Cecylią. Zdjęcie wykonane około 1938r. w ogrodzie za domem zlokalizowanym przy ul. Sikorskiego 77. W oddali widoczny kościół pw. Św. Pawła.

kliknij, zobacz duże zdjęcie

4

Do zdjęcia wykonanego około 1930r. pozuje przed swoim domem wielopokoleniowa rodzina Kowolików.

kliknij, zobacz duże zdjęcie

5

Budowa kościoła postępowała raźno naprzód, tak że już w pierwszym roku budowy zdołano część kościoła nakryć. Poświęcenie kamienia węgielnego odbyło się w jesieni 22 września 1929r. o godziniwe 16tej w XVIII niedzielę po Zielonych Świątkach w 11 roku po odłączeniu Gminy Kościelnej Pawłowskiej od parafji Bielszowickiej, w 5 lat po przekształceniu kuracji na samodzielną parafię za czasów sprawowania rządów przez Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego i urzędowania Prymasa polski Kardynała dr Augusta Hlonda. Na budowie wygłosił kazanie ksiądz prałat Karol Skupień z kurii biskupiej, zaś aktu poświęcenia dokonał ks. Infułat Kasperlik, który też jako pierwszy podpisał Akt Erekcyjny i sam własnoręcznie kielnią wapna zalał kamień.

kliknij, zobacz duże zdjęcie

6

Rok 1929 był dla Pawłowa niezmiernie ważnym w tym roku z rozpoczęła się budowa nowego kościoła. Plan i rysunek na nowy kościół wykonał architekt Zygmunt Gawlik z Krakowa. W niedzielę 5 maja 1929r. popołudniu wyruszyła procesja na budowisko by poświęcić miejsce pod nowy kościół. Poświęcenia, wygłoszenie kazania oraz pierwsze odkrycie ziemi dokonał ówczesny kanclerz kurji biskupiej ks. Skrzypczyk późniejszy proboszcz w Rudzie

Szukaj

Menu

Losowe zdjęcie

Dobrze wiedzieć


Losowe zdjęcie