Zabrze Pawłów - stare pocztówki

Dzielnice Zabrza

kliknij, zobacz duże zdjęcie

1

W budynku widocznym na zdjęciu, którego właścicielem w tym czasie był Robert Passek prowadził on również sklep z artykułami spożywczymi i skład mąki. Na zdjęciu widoczna jest skrzynka pocztowa obok której stoi mężczyzna w mundurze pocztowym. Być może jest to dawny dom kupca Herzela w którym 1 listopada 1902 uruchomiono agencję pocztową obejmującą swoim zasięgiem także Kończyce. W drugim oknie po prawej stronie umieszczona została informacja o wolnym pokoju do wynajęcia.

Stempel pocztowy z 1912 roku
kliknij, zobacz duże zdjęcie
kliknij, zobacz duże zdjęcie

2

Na pocztówce przedstawiono nowy kościół zbudowany w stylu nowoczesnym barokowym o trzech nawach, z sklepieniem beczkowym lekkim elastycznym. Kościół ma 45 m długości i 26 m szerokości o bardzo pięknym i obszernym prezbiterium. Sześć pięknych żelbetowych filarów zdobi kościół. Po lewej stronie prezbiterium wielka piękna kaplica mierząca 7,30 m x7,30 z piękną kopułą. Pod chórem po lewej stronie mała kaplica Męki Pańskiej. Majestatycznie przedstawia się 60 metrowa wysoka wieża kościelna o pięknym nowoczesnym zakończeniu. W medalionie budowniczy kościoła ks. Edward Mende.

Ze zbiorów parafii pw św. Pawła w Zabrzu Pawłowie
kliknij, zobacz duże zdjęcie
kliknij, zobacz duże zdjęcie

3

Towarzystwa Młodzieży Katolickiej zaczęły powstawać pod koniec 1911r. Początki Związku Młodzieży Polskiej jako organizacji w skład której weszły Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej siegają roku 1918. Działalność Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej przebiegała w czterech kierunkach : religijnym, kulturalno-oświatowym, charytatywnym i społeczno-patriotycznym. Patronem kolumn młodzieżowych został św. Stanisław Kostka a za dewizę przyjęto hasło "Budujmy Polskę Chrystusową". Przed I wojną światową działało tylko na obszarze Wielkopolski, w latach dwudziestych objęło teren prawie całej Polski. Przedstawioną pocztówkę wydano z okazji 10 lecia i poświęcenia sztandaru Stowarzyszenia Młodzieży Polskich w Pawłowie 28 VIII 1932.

Ze zbiorów parafii pw św. Pawła w Zabrzu Pawłowie
Wydawca: P.K. 7515
kliknij, zobacz duże zdjęcie
kliknij, zobacz duże zdjęcie

4

Szyld nad pawłowskim sklepem Roberta Neudka głosi, że handluje się tam towarami konsumpcyjnymi. Jeszcze w latach 70-tych ubiegłego stulecia wielu starszych i nie tylko mówiło, że idą coś kupić do konzumu. Kartka, co widać po fragmencie plebiscytowego znaczka pocztowego i niemieckiego jeszcze szyldu sklepowego, wysłana była jeszcze przed przyłączeniem Pawłowa do Polski w 1922 roku.

Wydawca: Verlag Johann Lukowski, Beuthen O.-S.
kliknij, zobacz duże zdjęcie

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć

Losowe zdjęcie