Zabrze Pawłów - stare zdjęcia

Dzielnice Zabrza

kliknij, zobacz duże zdjęcie

1

Kościół tymczasowy poświęcono św. Pawłowi Apostołowi z trzech przyczyn: po pierwsze z powodu nazwy miejscowości, po drugie pierwszy ksiądz nosił imię Paweł i po trzecie, że naczelnikowi ówczesnemu było na imię Paweł. Gmina kościelna musiała także posiadać własny cmentarz. We wrześniu 1920r. wydzierżawiono parcelę fiskalną dla założenia cmentarza. Cmentarz został poświęcony i oddany do użytku. Ponieważ nabyta nieruchomość była tylko kościółkiem prowizorycznym a budowa kościoła nowego konieczna, zakupiono w 1922r. na dobrych warunkach od p. Skoludka dogodnie położony plac budowlany. Służbę organisty pełnili w Pawłowie rektor i kierownik szkoły p. Tkocz, później elektrykarz Białas, p. Mrozek i Józef Rożek. Pierwszym kościelnym był p. Rolnik Jan.

kliknij, zobacz duże zdjęcie

2

Na jesieni 1925r. parafia została usamodzielniona, a ks. Mende został proboszczem. W listopadzie tegoż roku odbyły się pierwsze misje odprawione przez O.O. Dominikanów z Krakowa. Na zakończenie misji w niedzielę po południu przy, pięknej pogodzie wyruszyła z kościoła procesja z księżmi i orkiestrą na cmentarz po krzyż, który wykonany został przez pana Bobrzyka Jana. Na cmentarzu jeden z ojców poświęcił krzyż, a drugi wygłosił odpowiednie o krzyżu kazanie. Po kazaniu ruszyła olbrzymia procesja z śpiewem i muzyką przed kościół. Krzyż niosły wszystkie stany: dzieci, młodzieńcy, panny, mężowie, matki i starcy. W kościele odbyło się końcowe nabożeństwo zakończone uroczystym Te Deum, błogosławieństwem Sakramentalnym i papieskim.

kliknij, zobacz duże zdjęcie

3

Na początku XX wieku Pawłów podlegał gminie kościelnej w Bielszowicach. Ówczesny proboszcz bielszowicki ks. Netter podjął starania w celu usamodzielnienia Pawłowa pod względem kościelnym. Ponieważ nie mógł rozpocząć koniecznych robót wstępnych ze względu na swój wiek pozostawił 20000 marek na budowę kościoła. Wybuch I wojny światowej uniemożliwił wybudowanie własnego nowego kościoła. Ponieważ jednak stosunki wymagały koniecznego załatwienia tej sprawy, następca ks. Nettera - ks. proboszcz Buschmann wydzierżawił obszerną oberżę, celem urządzenia jej dla celów kościelnych. Sala taneczna posłużyć miała jako kościół tymczasowy. Poświęcenie kościoła tymczasowego odbyło się w święto Ś.Ś. Apostołów Piotra i Pawła w 1918r. Pierwszym kuratusem został ks. Paweł Pucher i wprowadzono go w urząd dnia 7 lipca 1918r.

kliknij, zobacz duże zdjęcie

4

W związku iż użytkowane pomieszczenia były tylko dzierżawione ks. Pucher starał się je nabyć na własność gminy kościelnej. Budowa nowego kościoła była konieczna ze względu na bardzo zły stan techniczny pomieszczeń. W 1922r. zakupiono na dobrych warunkach od p. Skoludka dogodnie położony plac budowlany. W 1928r. odbyła się druga wizytacja dokonana przez Jego Ekscelencję ks. biskupa Lisieckiego, połączona z bierzmowaniem.

kliknij, zobacz duże zdjęcie

5

Po zbadaniu stosunków parafialnych przez ks. Biskupa, na miejsccu zapadła decyzja biskupa o budowie nowego kościoła i to już w przyszłym roku 1929. Po wybudowaniu kościoła przeniesiono cały sprzęt kościelny ze starego do nowego kościoła. Budynki tymczasowego kościoła zostały wyburzone.

kliknij, zobacz duże zdjęcie

6

Zdjęcie przedstawia Jerzego Brejzę urodzonego 24.04.1895r. w Pawłowicach Śląskich w czasie odbywania służby wojskowej. Po wojsku podjął studia teologiczne. Święcenia kapłańskie przyjął 23.04.1922r. we Wrocławiu. Proboszczem parafii św. Pawła został 22.04.1934r. po śmierci ks. Mendego.

Szukaj

Menu

Losowe zdjęcie

Dobrze wiedzieć


Losowe zdjęcie