Wirtualne Muzeum Zabrza - dokumenty

Wirtualne Muzeum Zabrza

www.zabrze.aplus.pl

1

Pocztówka świąteczna wysłana z Kgf.-Arbeitskommando R 106 B Hindenburg O/S Delbrückschächte - komanda pracy dla jeńców wojennych R 106 zlokalizowanego w Zabrzu na terenie kopalni Makoszowy.

Stempel pocztowy nadawczy:
HINDENBURG (OBERSCHLES)1 P 22.12.42.-12

Stempel dodatkowy:
Kgf.-Arbeitskommando R 106 B Hindenburg O/S
Delbrückschächte

Stempel dodatkowy:
Nachgebühr - dopłata

www.zabrze.aplus.pl

www.zabrze.aplus.pl

2

Utworzenie Cesarskiego Urzędu Patentowego (Kaiserliches Patentamt) z dniem 1 lipca 1877r. w Berlinie zostało ogłoszone w ustawie patentowej, która ukazała się w dniu 25 maja 1877. Już 2 lipca 1877 został udzielony pierwszy niemiecki patent. Wynalazcą był Johann Zeltner z norymberskiej fabryki ultramaryny.

Przedstawiony powyżej patent pt. Lokomotywa uliczna został udzielony 9 maja 1878r. panu Broji z Zabrza. W patencie znajduje się trzystronicowy opis działania oraz 10 rysunków na 4 arkuszach. Patent opisuje działanie parowego pojazdu drogowego.
Ruch do przodu następował w wyniku działania sił nacisku tłoków zakończonych żelaznymi butami na podłoże. Skręt następował po podaniu większej ilości pary do koła przeciwnego. Koła były niezależne.
Ruch do przodu wymagał od prowadzącego dostarczania jednakowej ilości pary do każdego koła. Przy jeździe po poziomym terenie dostarczana ilość pary nie musiała być duża. Przy jeździe pod górę lub ze znacznym obciążeniem podawana ilość pary musiała być odpowiednio większa. Możliwe było hamowanie oraz jazda w tył.

www.zabrze.aplus.pl

3

Karta startowa z nr 49 (na odwrocie) wydana 24 marca 1935r. na uczestnictwo w zawodach pływackich dla regionu 1 Górny Śląsk okręg IV.

www.zabrze.aplus.pl

www.zabrze.aplus.pl

4

Jest to list z rzadką pieczęcią, którą potwierdzała dokumenty "Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa na Górnym Śląsku Okręg Zabrze" - tekst we francuskim opisie pieczęci.

Ta komisja działała od 11 lutego 1920 do czerwca 1922 roku. Jej celem było nadzorowanie plebiscytu na Górnym Śląsku. Powołana została na mocy traktatu wersalskiego. Sprawowała ona również funkcje administracyjne, co potwierdza treść tego listu.

Jest to odpowiedź na skargę pana Roberta Detznera z Szombierek (Bytom) w sprawie szkód wyrządzonych w jego mieszkaniu przez wodę wskutek niedrożnej kanalizacji. Dokument napisany jest w języku niemieckim na bardzo cienkim, prawie przeźroczystym papierze w dniu 28 lipca 1920 roku. Wielkość mniej więcej formatu A4.

Zobacz skan dokumentu w całości oraz powiększenie pieczęci.

www.zabrze.aplus.pl

www.zabrze.aplus.pl

5

"Karta Cyrkulacyjna - Verkehrskarte"

Ten dwujęzyczny (polsko-niemiecki) dokument ze zdjęciem i pieczęciami urzędu policji miasta Hindenburg (fioletowa) oraz konsula generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Bytomiu (czerwona) to tzw. karta cyrkulacyjna (Verkehrskarte). Upoważniała ona do przekraczania granicy polsko-niemieckiej, która podzieliła Górny Śląsk w roku 1922, będąc skutkiem powstań i plebiscytu.
Karta ta upoważniała swego właściciela do poruszania się w obrębie obszaru objętego plebiscytem, który odbył się 20 marca 1921 roku, po obu stronach wytyczonej granicy.

www.zabrze.aplus.pl

6

Ten zeszyt jest prawdziwym rarytasem. To oryginalny program działalności rozrywkowej prowadzonej w hotelu Admiralspalast.

Zobacz co działo się w ciągu czternastu dni od 16 do 30 kwietnia 1938 roku w kawiarni, restauracji i kabarecie hotelu?

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć


Losowe zdjęcie

Dobrze wiedzieć