Wirtualne Muzeum Zabrza - dokumenty

Wirtualne Muzeum Zabrza

www.zabrze.aplus.pl

www.zabrze.aplus.pl

1

Na skanie pierwszym widoczne jest świadectwo ukończenia siedmioklasowej szkoły powszechnej wydane 25 marca 1944r.
Na skanie drugim przedstawiona jest skala ocen.

www.zabrze.aplus.pl

2

Na załączonych skanach widoczne są dwa listy skierowane do dowódcy obozu pracy dla pracowników ze wschodu, który kwaterował przy Hermannstrasse 4 (ul. Piastowska 4). Listy datowane są 22.03.1943r. i 01.04.1943r. W listach mowa jest między innymi o składaniu raportów o wydajności grup roboczych oraz o obowiązku oznaczania pracowników ze wschodu (z Ukrainy i Białorusi). Natomiast pracownicy pochodzący z Finlandii nie musieli nosić takich oznaczeń.

www.zabrze.aplus.pl

3

Dokument z 1887r. zaświadczający o zwolnieniu z więzienia po odbyciu trzech dni kary "za obrazę". W jakim więzieniu odbyto karę? Nie wiemy. Zgodnie z posiadanymi informacjami, więzienie przy ul. Sądowej wybudowano dopiero w 1907r.

Może ktoś rozwiąże tę zagadkę...

www.zabrze.aplus.pl

www.zabrze.aplus.pl

4

Rückseite beachten
Postanstalt Hindenburg (Oberschl.)
Sorgfältig aufbewahren. Nicht verlieren. Nummer merken.
Rente Nr. 951

Diese Karte ist der Post jedesmal beim Abholen der Rente vorzulegen und beim Wegfall der Rente oder beim Wohnortwechsel zurückzugeben.
Für alle Nachteile, die aus Verlust oder Mißbrauch dieser Karte entstehen, hat der Rentenempfänger selbst aufzukommen. (Rentenart, Versicherungsträger)

Karta wykonana z lakierowanego płótna upoważniała do odbioru renty na poczcie w Zabrzu.
Numer karty rentowej 951.

Za wszelkie straty wynikające z zagubienia karty odpowiadał posiadacz.

www.zabrze.aplus.pl

www.zabrze.aplus.pl

5

Podobna do powyżej prezentowanej karty umożliwiającej odbiór renty na poczcie. Ta karta pozwalała na odbiór renty na poczcie w Pawłowie.

www.zabrze.aplus.pl

6

Okręg Zabrze (Hindenburg) Gmina Zaborze Kartki dodatkowe dla ciężko i najciężej pracujących na chleb lub mąkę. Na skanie widoczne są dwa rodzaje kartek na 1000 g chleba lub 680 g mąki i na 750 g chleba lub 525 g mąki. Poszczególne kartki są numerowane i wydane zostały jako tygodniowe do zrealizowania w okresie od 6 czerwca do 17 lipca 1921r. Na kartkach wydrukowano obowiązującą w tym czasie nazwę Zabrze (Hindenburg).

Kr. Zabrze (Hindenburg) Gemeinde Zaborze Zusatzkarte für Schwerarbeiter und Schwerstarbeiter 750 g Brot oder 525 g Mehl

www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl


7

Po podziale Górnego Śląska w 1922 roku granica rozdzieliła wiele rodzin, wielu pracowników od ich fabryk, a nawet rolników od ich pól. Dla poszkodowanych wprowadzono uproszczony ruch graniczny na podstawie Przepustek Granicznych (Grenzausweis). Oto jedna z nich, z roku 1938. Upoważniała ona mieszkankę Chorzowa do przekroczenia granicy w Łagiewnikach i maksymalnie sześciodniowego pobytu na terenie niemieckich wówczas miast: Bytomia i Zabrza (Hindenburg).
Granicę przekraczać można było zimą i jesienią między godzinami 7:00 a 18:00. Wiosną i latem między 6:00 a 20:00.
Przepustki drukowano w Drukarni Państwowej.

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć


Losowe zdjęcie

Dobrze wiedzieć