Wirtualne Muzeum Zabrza - dokumenty

Wirtualne Muzeum Zabrza

www.zabrze.aplus.pl

www.zabrze.aplus.pl

1

Ten wspaniały i rzadki dokument to paszport wydany w trzech językach, polskim, francuskim i niemieckim przez "Międzysojuszniczą Komisję Rządzącą i Plebiscytową na Górnym Śląsku".

Ta komisja działała od 11 lutego1920 do czerwca 1922 roku. Jej celem było nadzorowanie plebiscytu na Górnym Śląsku. Powołana została na mocy traktatu wersalskiego.

Ponieważ obszar plebiscytowy Górnego Śląską był w tym okresie terenem neutralnym, osoby podróżujące wyposażone zostały w paszporty upoważniające je do jego opuszczania.

www.zabrze.aplus.pl

2

"Książeczka oszczędnościowa"

Oto orginalna, wydrukowana specjalnie dla Miejskiej Kasy Oszczędności w Zabrzu, książeczka oszczędnościowa z wpisem datowanym na 1942 rok.
Książeczka ma wymiary 19 x 8,5 cm i zawiera 16 stron.

www.zabrze.aplus.pl

3

Bardzo dobrze zachowana książeczka oszczędnościowa banku Hindenburger Genossenschaftsbank e.G.m.b.H in Hindenburg Oberschlesien założona w roku 1942.

Genossenschaftsbank e.G.m.b.H in Zabrze (Bank Spółdzielczy spółka z o.o. w Zabrzu) powstał w 1893 roku. W tymże roku założono w Zabrzu również Bank Ludowy (Volksbank). Bank Spółdzielczy w Zabrzu w książce adresowej miasta Hindenburg z roku 1938 figuruje pod adresem Kronprinzenstrasse 274, ulica Wolności. Na pierwszej stronie książeczki znajduje się pieczęć założonego nieco później banku Volksbank für Hindenburg und Umgebung e.G.m.b.H (Bank Ludowy dla Zabrza i okolic), co świadczy o połączeniu się tych banków.

www.zabrze.aplus.pl

4

"Książeczka członkowska Ochotniczej Kolumny Sanitarnej"

To książeczka członkowska Ochotniczej Kolumny Sanitarnej z Mikulczyc oddziału Czerwonego Krzyża (jak na okrągłej pieczątce z pierwszej strony - Freiwillige Sanitäts- Kolonne Mikultschütz O/S) należąca do jej członka Roberta Maśnicy.

www.zabrze.aplus.pl

5

Pruski List Hipoteczny. To pełna nazwa tego pięknego dokumentu z 1910 roku.
Na pierwszej stronie widzimy pruskiego orła i opis hipoteki. Na drugiej i trzeciej oprócz treści dwie wspaniałe zalepki z suchą pieczęcią o treści Królewsko Pruski Sąd Urzędowy. Jedną okrągłą i jedną w kształcie czterolistnej koniczyny.
Właścicielem hipoteki o wysokości 12.000 marek na 15 % był lekarz praktykujący, dr. Gustaw Fiszker z Małego Zabrza. Obciążona nią była działka ślusarza Bernharda Schneider ze Starego Zabrza.

www.zabrze.aplus.pl

6

Oto oryginalna karta do głosowania podczas plebiscytu, który 20 marca 1921 roku odbył się na Górnym Śląsku. Miał on zadecydować o przynależności państwowej Zabrza i naszego regionu. Tą kartą oddano głos na Niemcy.
Znajdziemy na niej wydrukowane jednostronnie słowa: Deutschland - Niemcy oraz cztery plebiscytowe znaczki pocztowe z napisem: Komisarz Prowincji Górny Śląsk w języku francuskim.
Znaczki te posiadają dodatkowy francuskojęzyczny nadruk o treści Plebiscyt 20 marca 1921 oraz pieczątki pocztowe z Borsigwerku.
Druga strona jest pusta.
Wymiary karty 12x9 cm.

www.zabrze.aplus.pl

7

Zabrzańska pamiątka z czasów nazistowskich. To przeznaczona do wpięcia w ubranie plakietka z agrafką, z wizerunkiem Horsta Wessela. Był to wystylizowany po swojej śmierci na ikonę partii hitlerowskiej członek SA, który zginął w podejrzanych okolicznościach w 1930 roku. Imieniem "męczennika" nazwano w hitlerowskich Niemczech wiele ulic i placów. Również w Zabrzu nazwano jego imieniem obecny plac Słowiański. Plakietkę tą wydano z okazji odsłonięcia jego pomnika na tym placu i konferencji poświęconej ofiarom wojny, które odbyły się w Zabrzu dnia 20 sierpnia 1933 roku, o czym informuje napis na plakietce. Wielka rzadkość. Wymiary 4x2,7 cm.

www.zabrze.aplus.pl


8

Pamiątka z czarnego okresu historii Zabrza i Europy. Niewielka metalowa odznaka z herbem miasta, hakenkreuzem i symbolem przemysłu. Wybito ją z okazji przekazania grupie terenowej południowy-wschód NSDAP w Zabrzu sztandaru w czerwcu 1933 roku. Mówi o tym tekst u dołu odznaki. Siedziba tej grupy znajdowała się w 1938 roku przy ulicy Schechestrasse 9, dzisiaj ulice Lutra i Brysza. W Zabrzu istniało wówczas jedenaście grup terenowych tej partii.

Eksponat otrzymaliśmy od pana Włodzimierza Wysockiego ze Świętochłowic.

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć


Losowe zdjęcie

Dobrze wiedzieć

Losowe zdjęcie