Zabrze Biskupice - pocztówki przedwojenne

Dzielnice Zabrza

www.zabrze.aplus.pl

1

To główna arteria Biskupic, ulica (wówczas) Bytomska. Jedna z tych które bardzo często zmieniły swą nazwę. Dorfstrasse (Wiejska), Zabrzerstrasse a po 1915 oczywiście Hindenburgstrasse. Po przyłączeniu wsi do Zabrza - Beuthenerstrasse (Bytomska). Od 1945 roku Bytomska, od 1950 roku Pstrowskiego i od 1991 roku znowu Bytomska.

Wydawca: Verlag Buch und Papierhandlung Eugen Hautzinger Hindenburg - Biskupitz O.S.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

2

Ulica Bytomska jak na pocztówce. Najciekawsze budynki tej osi Biskupic to wybudowane w 1897 roku hotel i restauracja Muskali, obecnie pod numerem 44, oraz z 1899 roku kamienica zaprojektowana przez architekta o nazwisku Kestermann. Obecnie Bytomska 83.

Wydawca: K. Backhaus Buchhandlung Hindenburg Biskupitz O.S.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

3

Przy ulicy Bytomskiej, naprzeciw kamienicy zwanej czerwonym zamkiem odsłonięto dnia 14 września 1924 roku tu widoczny pomnik poświęcony mieszkańcom Biskupic poległym na frontach I wojny światowej. Na granitowym cokole umieszczono stalowy hełm z gałązką wawrzynu, a po bokach mosiężne tablice z nazwiskami poległych. Na głównej tablicy napisano: Śmiercią bohaterów zginęli z Biskupic - Borsigwerku w wojnie światowej 1914 - 1918.

Wydawca: Wydawca: K. Backhaus Buchhandlung Hindenburg Biskupitz O.S.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

4

Widok ogólny zakładów Borsiga w latach dwudziestych. Ten człowiek na zdjęciu idzie prawdopodobnie z lub do pracy. W tamtych czasach wiele przedsiębiorstw przemysłowych nie dysponowało jeszcze łaźniami i górnicy czy hutnicy brudni przemierzali często kilometry drogi do domu i dopiero tam mogli się umyć.

Kartka w obiegu w roku 1928
Wydawca: K. Backhaus Buchhandlung Hindenburg Biskupitz O.S.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

5

Ten piękny widok to brzozowa aleja koło zakładów Borsiga w Biskupicach. W latach przedwojennych takie aleje i brzozowe lasy były jednym z symboli Górnego Śląska. Horst Bienek, wybitny pisarz z Gliwic jedną ze swoich książek wspomnieniowych zatytułował "Brzozy i wielkie piece".
Na odwrocie przeczytamy tekst: "Górnośląska ojczyzna. Wspaniały to widok ta brzozowa aleja. A tuż obok tętni praca. Kręcą się koła wyciągowych wież i dymią kominy". To była poezja tamtych dni.

Wydawca: "Ostkunst" Ansichtskartengroßverlag Kohnke & Popp Gleiwitz 2.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

6

Borsigwerk, nazwa symboliczna dla Biskupic. Do 1920 roku filia koncernu Borsigów w Berlinie, następnie samodzielny zakład. Składał się on z dwóch kopalń, huty i koksowni. W roku 1932 zlikwidowano hutę, aby umożliwić wydobywanie z pola zalegającego pod nią węgla. Do XXI wieku przetrwała tylko koksownia "Jadwiga".

Wydawca: Chr. Schöning, Lübeck.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

7

Zamek, bo tak nazywano zawsze tą reprezentacyjną budowlę, nie jest wcale zamkiem. Wybudowano go w latach 50-tych XIX stulecia na siedzibę dyrekcji górnośląskiej części koncernu "Borsigwerke". Stał tuż za portalem głównym zakładów i tak prezentował się u progu 20 wieku. Jego architekturę określamy jako historyczną z elementami neoklasycyzmu. W skład zespołu zamkowego wchodziły również wybudowane dwie wille w których mieściły się biura i mieszkania dla kierownictwa zakładów.

Pocztówkę wysłano z Borsigwerku do Saksonii w 1899 roku co widoczne jest na stemplach pocztowych.
www.zabrze.aplus.pl

Szukaj

MenuDobrze wiedzieć