Zabrze Biskupice - pocztówki przedwojenne

Dzielnice Zabrza

www.zabrze.aplus.pl

1

Jeszcze raz to samo ujęcie Zabrzer-Straße. Widokówka wykonana inną techniką i w innej kolorystyce. W pierwszym budynku po lewej stronie pod nr 23 w drzwiach swojego sklepu stoi Eugen Hautzinger wydawca prezentowanej pocztówki.

Stempel pocztowy z 1914 roku.
Wydawca: Verlag E.Hautzinger, Biskupitz O/S.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

2

Na Schillingstraße (ul. Bolesława Chrobrego) róg Bischofstraße (ul. Wojciecha Kossaka) Franz Engelhardt prowadził zajazd Deutscher Hof. W budynku znajdowały się sale przeznaczone na organizację imprez. W lokalu można się było również napić piwa Schultheiss z zabrzańskiego browaru. Ówczesny nr telefonu 2189.

Stempel pocztowy z 1936 roku.
Wydawca: Photo-Marek, Hindenburg-Biskupitz, Beuthenerstraße 75
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl


3

"Feuerwehr - Gerätehaus." Straż Pożarna - Remiza. Tak głosi napis na remizie straży pożarnej w Biskupicach. Budynek postawiono przy ulicy Schillingstrasse 19, koło zajazdu Deutscher Hof. Obecnie ulica Bolesława Chrobrego.
Historia straży pożarnej w Zabrzu zaczyna się w roku 1881, kiedy powołano pierwszy ochotniczy oddział. Pierwszą miejską zawodową straż pożarną utworzono w Zabrzu w roku 1896.

Wydawcy nie podano, na rewersie znajdują się dwie litery W. H.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

4

W roku 1491 na miejscu poprzedniego kościoła został wybudowany nowy drewniany pw. Św. Jana Chrzciciela. Dzwonnica tzw. campanilla została wybudowana osobno. Poświęcenie kościoła odbyło się w 1516 roku.
22 czerwca 1845 roku silna burza zniszczyła kościół. Dzwonnica z zawieszonym w niej dzwonem z 1523 roku ocalała. Po 9 latach został wmurowany kamień węgielny pod budowę nowego kościoła.

Stempel pocztowy z 1916 roku.
Wydawca: Paul Stoll, Biskupitz O.S.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

5

Drugi młodszy katolicki kościół w Biskupicach. Wybudowany w latach 1928 - 32 w stylu angielskiego neogotyku pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W obiegu w roku 1941, choć pocztówka musi być starsza gdyż w okresie wojny Biskupice nosiły nazwę Hindenburg Nord-Ost.

Wydawca: K. Backhaus Buchhandlung Hindenburg Biskupitz O.S.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

6

W 1854 roku August Borsig wydzierżawił od hrabiego Ballestrema na północnych obrzeżach Biskupic pola węgla kamiennego. Wydarzenie to zapoczątkowało powstanie zakładów górniczo-hutniczych ''Borsigwerk''. Z prawej strony pocztówki widnieje fragment panoramy zakładów. Na rogu Biskupitzer Chaussee (ul. Bytomska) i Auguststraße (ul. Okrzei) wybudowano gospodę hutniczą. Teren za gospodą przekształcono w park.

Stempel pocztowy z 1901 roku.
Wydawca: C. Bengale (Begale), Borsigwerk O./S.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

7

Po śmierci Augusta Borsiga przedsiębiorstwo przejmuje jego syn Albert. W latach 1856-1862 powstaje kopalnia "Berthawunsch" ("Hedwigswunsch"). W 1863 roku rozpoczyna budowę huty. Rok później pracują już dwa piece hutnicze oraz koksownia.

Stempel pocztowy z 1913 roku.
Wydawca E. Hautzinger, Biskupitz O.-Schl.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

8

W hucie oprócz wybudowanych wielkich pieców tzw. szkockich o pojemności 200 m3 istniały także piece pudlarskie, młotownia, walcownia prętów i blach, oraz warsztaty mechaniczne. Huta stanowiła zaplecze produkcyjne dla założonej 20 grudnia 1836 roku w Berlinie Tempelhof odlewni , a od 1841 roku również fabryki lokomotyw. Na pocztówce przedstawiono hutę oraz szyb Augusta (Augustyna).

Stempel pocztowy z 1914 roku.
Wydawca: J.L.B. 1913
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

9

Teren znajdujący się za budynkiem hutniczego domu gościnnego został zamieniony w park. W parku wybudowano pawilon muzyczny, fontannę i letnią kawiarnię.

Stempel pocztowy z 1904 roku.
Wydawca Robert Ulfik, Borsigwerk O./S
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

10

Widok na teren zabudowań Koncernu Borsiga w Biskupicach, wykonany prawdopodobnie od strony ulicy Bergwerkstrasse (ul. Ziemska). Pochodzący z Wrocławia August Borsig założył go w 1854 roku budując najpierw kopalnię Jadwiga (Hedwigwunsch). Jego syn Albert założył hutę, kopalnię Ludwik, Borsig, koksownię i wiele warsztatów. W okresie największego rozkwitu załoga wszystkich zakładów liczyła ok. 8 tyś osób. Większość zamieszkiwała domy zakładowe koncernu. Osiedle koncernu w Biskupicach znajduje się obecnie pod ochroną jako zabytek. Na skutek utraty wielu odbiorców na stal po podziale Górnego Śląska w 1921 roku zlikwidowano najważniejszą część zakładu, hutę.

www.zabrze.aplus.pl

Szukaj

MenuDobrze wiedzieć


Losowe zdjęcie

Dobrze wiedzieć