Zabrze Biskupice - pocztówki przedwojenne

Dzielnice Zabrza

www.zabrze.aplus.pl

1

W widocznym na pocztówce budynku wybudowanym w 1855 roku przy Schlosstrasse (ul. Zamkowa) swoją siedzibę miała Dyrekcja Zakładów Borsiga. W późniejszych latach budynek kilkakrotnie przebudowywano.

www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

2

Tu widzimy już podwójną nazwę Hindenburg - Biskupitz. Od 1927 roku znalazły się Biskupice w obrębie Zabrza (Hindenburg) i stały się jego dzielnicą. Ulicę Zabrzańską przemianowano na Bytomską. W bruku widoczne są tory linii tramwajowej Bytom-Zabrze, która od zawsze do dziś miała numer 5. W obiegu w 1942 roku jako poczta polowa.

Wydawca: Verlag Buch und Papierhandlung Eugen Hutzinger Hindenburg - Biskupitz O.S.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

3

To zdjęcie to dowód na nie tylko przemysłową przeszłość Zabrza. To uprawne pole znajduje się między Zabrzem a Biskupicami, a w tle widzimy Biskupice. Ten większy budynek z lewej strony to wybudowana w latach 1928-29 szkoła przy wówczas Buethenerstrasse, później Annasegenstrasse, obecnie ulica J. Kasprowicza. Z prawej widoczna jest wieża katolickiego kościoła św. Jana Chrzciciela oddanego parafianom w 1857 roku. W podpisie widokówki nie znajdziemy nazw Biskupice ani Zabrze. W 1915 roku zamieniono nazwę Zabrza na Hindenburg, a ok. 1935 roku wszystkie polsko brzmiące nazwy miejscowości Śląska zastąpiono niemieckimi. Biskupice z racji swojego położenia względem centrum miasta otrzymały nazwę dzielnicy " Nord-Ost" (północny-wschód).

Wydawca: C. W. Mierzwa . Hindenburg
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

4

Przy Hinterstraße (ul. W. Kossaka) znajdowała się restauracja, której właścicielką była S. Garus. W okresie letnim klienci mogli korzystać z ogrodu znajdującego się na tyłach budynku. W ogrodzie pośród zieleni i kwitnących drzew rozstawiane były stoły i krzesła. Do tyłu budynku przylegało kryte podium dla orkiestry, na wprost którego znajdowało się wydzielone miejsce dla tańczących.

Wydawca: Orig. Aufnahme von P. Piwczyk, Biskupitz O./S
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

5

Za budynkiem szkoły wybudowanej przy Zabrzerstraße (ul. Bytomska) został wybudowany i poświęcony w 1911 roku ogromny i funkcjonalny jak na owe czasy budynek nowej katolickiej szkoły powszechnej. Starą szkołę w roku 1924 rozebrano a na jej miejscu rozpoczęto budowę ratusza.

Wydawca: E. Hautzinger Biskupitz - Borsigwerk Deutsch O/S.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

6

W roku 1867 przy Zabrzerstraße (ul. Bytomska) pod nr 39 wybudowano budynek z przeznaczeniem na klasztor "Zgromadzenia SS Miłosierdzia". W tym samym roku w zabudowaniach klasztoru uruchomiono trzyklasową szkołę dla dziewcząt. Trzy lata później w klasztorze otwarto przytułek dla kobiet i mężczyzn, a w 1903 roku w klasztorze urządzono sierociniec dla chłópców i dziewcząt.

Wydawca: Eugen Hautzinger, Buchhandlg., Biskupitz O.-S.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

7

Na czteroobrazkowej pocztówce swój sklep zlokalizowany przy Zabrzerstraße (ul. Bytomska) zareklamował wydawca tej pocztówki Wilhelm Gabriel. Na pozostałych obrazkach przedstawiono: gospodę hutniczą znajdującą się przy Auguststraße (ul. Okrzei), plebanię kościoła św. Jana Chrzciciela wybudowaną w 1908 roku przy Zabrzerstraße oraz widok głównej ulicy Biskupic w kierunku Bytomia - Zabrzerstraße.

Wydawca: Verlag Wilhelm Gabriel
Druk: J. L. B. 1909
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

7

Pocztówka jest zatytułowana Zabrzer-Straße, an der Kirche - ul. Zabrzańska, przy kościele. Neogotycką świątynię Jana Chrzciciela zaczęto budować w 1853 roku, w miejscu zniszczonego przez burzę w 1845 roku kościoła drewnianego. Budowę prowadził mistrz budowlany G. Weber. Kościół poświęcono 27 listopada 1857 roku. Konsekracji kościoła dokonano 11 listopada 1863 roku. Na wieży kościelnej zawieszono dzwony pochodzące z poprzedniej świątyni. Budowę zakończono w 1858 roku. Na pocztówce widnieje pieczątka "Na pamiątkę plebiscytu 20 marca 1921".

Stempel pocztowy z 1921 roku.
Wydawca E.Hautzinger, Biskupitz O.-S.
www.zabrze.aplus.pl

Szukaj

MenuDobrze wiedzieć


Losowe zdjęcie

Dobrze wiedzieć