Zdjęcia Zabrza - porównania

Zdjęcia Zabrza

Zabrzański teatr

Foto - W. Skrzypiec (2004 rok) Pocztówka przedwojenna

Dzisiejszy budynek Teatru Nowego w Zabrzu jest obiektem, którego historia sięga roku 1901. Budynek powstaje jako casyno dla pracowników Huty Donnersmarcka, po II wojnie stał się własnością Huty Zabrze i zostaje zamieniony w Zakładowy Dom Kultury.

Zabrzańską scenę dramatyczną powołano do życia 21 lipca 1959 roku. Placówce wówczas szefowali: dyrektor naczelny Wacław Kozioł i kierownik artystyczny Danuta Bleicherówna. W roku 1960 stanowisko kierownika literackiego obejmuje Jan Baranowicz.
W roku 1963 właścisielem teatralnego gmachu zostało miasto i oddało go we władanie Teatrowi Nowemu.

www.zabrze.xt.pl

Szukaj

Menu


Dobrze wiedzieć