Zdjęcia Zabrza - porównania

Zdjęcia Zabrza

ul. Wolności / ul. Pawliczka

foto Marian Jędrzejczak Pcztówka z okresu międzywojennego

Spółka akcyjna Oberschlesiche Kokswerke und Chemische Fabriken AG Berlin, której udziałowcem był Fritz Friedländer po uruchomieniu koksowni Skalley buduje w latach 1902 - 1903 przy ulicy Wolności róg ulicy Pawliczka okazały budynek dyrekcji. W chwili obecnej w budynku tym mieści się siedziba Biura Projektów Koksoprojekt spółka z o.o.


współtwórca
Marian Jędrzejczak

Szukaj

Menu


Dobrze wiedzieć