Zdjęcia Zabrza - porównania

Zdjęcia Zabrza

Wiadukt

foto Marian Jędrzejczak Pcztówka z okresu międzywojennego

Przez wiadukt na ulicy 3-go Maja przejeżdżał tramwaj nr 3 z Mikulczyc do Makoszów. Ślady torowiska są jeszcze dzisiaj widoczne na ulicy Wyzwolenia. Zawalenie się nowowybudowanego wiaduktu w kwietniu 1959 roku, wybudowanego na miejscu starego (widocznego na jednej z pocztówek z 1900 roku) przerwało połączenie między dzielnicami. Podczas odbudowy wiaduktu zmieniono jego profil oraz przebieg ulicy 3-go Maja i Wyzwolenia. Torowisko "trójki" wyznaczono ul. Lutra, Brysza i Wolności. Połączenie pomiędzy dzielnicami zostało przywrócone.


współtwórca
Marian Jędrzejczak

Szukaj

Menu


Dobrze wiedzieć