Zdjęcia Zabrza - porównania

Zdjęcia Zabrza

Kościół p.w. św. Kamila

foto Ryszard Kipias Pcztówka z ok. 1930r.

Zgodę na rozpoczęcie działalności w Zabrzu Kamilianie uzyskują 28 lipca 1925 roku. Wtedy to plany mówiły o powstaniu na terenie o powierzchni 1,3 ha klasztoru, domu opieki, katolickiego domu związkowego i kościoła.

Kosciół św. Kamila miał powstać w północno-wschodnim narożniku pl. Kamiliańskiego. Zła sytuacja finansowa nie pozwala jednak na budowę właściwego kościoła.
Na cele sakralne, tymczasowo, zostaje przeznaczony budynek katolickiego domu związkowego. Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę obecnego kościoła miała miejsce 3 lipca 1927 roku. 7 pażdziernika 1928 roku biskup wrocławski Adolf Bertram uroczyście poświęcił kościól p.w. św Kamila.
Tymczasowy kościół p.w. św. Kamila funkconuje do dnia dzisiejszego

Nawet dziś wierni porównują kościół pw. św Kamila do teatru.

www.zabrze.xt.pl

Szukaj

Menu


Dobrze wiedzieć