Wirtualne Muzeum Zabrza - zalepki, winiety

Wirtualne Muzeum Zabrza

www.zabrze.aplus.pl
1

Po ustanowieniu w roku 1873 powiatu z siedzibą we wsi Zabrze, w jego skład weszła również gmina Kończyce (Kunzendorf). Takiej winiety używała administracja gminy w latach 1915 - 1922.

www.zabrze.aplus.pl
2

Winieta firmy handlowej A. Prager - Handel Produktami Surowymi - Zabrze (Süd). Pochodzi z okresu przed 1915 rokiem. Określenie Süd oznacza południe, a więc południową część miasta, czyli Dorotę. (wzdłuż ul: 3-go Maja)

www.zabrze.aplus.pl
3

Jeszcze jedna winieta zarządu gminy Hindenburg (Zabrze). Czcionka gotycka. Aktualna w latach 1915 do 1922. Napis: Zarząd gminy Hindenburg O/S, powiat Hindenburg O/S. Od poprzednich odróżnia się dodaniem nazwy powiatu.

www.zabrze.aplus.pl
4

Winieta administracji samodzielnej gminy Pawłów. W 1951 roku przyłączono tą wieś do Zabrza. Na winiecie znajduje się podobizna św. Pawła. Ze względu na język i nazewnictwo powiatu Zabrze (Hindenburg), wzór ten aktualny był tylko w latach 1915 do 1922.

www.zabrze.aplus.pl
5

Zarządy kopalń państwowych otrzymały nazwy inspekcji górniczych. Na ich czele stali dyrektorzy lub inspektorzy. Do 1892 roku inspekcje podlegały bezpośrednio Wyższemu Urzędowi Górniczemu we Wrocławiu. W 1892 roku inspekcje górnicze z Zabrza (II) i Królewskiej Huty (I) zostały podporządkowane Centralnemu Zarządowi w Zabrzu. Zamieszczona obok winieta używana była przez inspekcję górniczą z Zabrza około 1900 roku.

www.zabrze.aplus.pl
6

Bardzo ciekawa winieta używana przez przewodniczącego komisji podatkowej dla powiatów gliwickiego miejskiego i wiejskiego oraz zabrzańskiego. "Veranlagungs-Kommission" była komisją ustanawiającą wysokość płaconych podatków.

www.zabrze.aplus.pl
7

Nowa bardzo rzadka winieta w naszej kolekcji. Zalepiano nią pocztę "Komisji Powiatowej Powiatu Zabrze". Prusko-Niemiecki powiat Zabrze ustanowiono w roku 1873, a rozwiązano 31 grudnia 1926 roku. Zabrze stało się wówczas miastem samodzielnym na prawach powiatu. Winiety tej używano w okresie istnienia w Niemczech cesarstwa.

www.zabrze.aplus.pl
8

Ta winieta jest wyjątkowa. Zawiera bowiem podwójne imię miejscowości, Zabrze i Hindenburg jednocześnie. Taka podwójna nazwa obowiązywała tylko od lutego 1920 do czerwca 1922, w okresie kiedy rządy sprawowała w Zabrzu "Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa na Górnym Śląsku". Jej zadaniem było przygotowanie i nadzór nad plebiscytem który odbył się 20 marca 1921. Nieznacznie przez stronę polską przegrany, przesądził on o podziale regionu na część polską i niemiecką na okres 17 lat.
Treść na winiecie "Gmina Zabrze (Hindenburg O.-S.), powiat Zabrze (Hindenburg O.-S.)".

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć

Dobrze wiedzieć

Zobacz również