Wirtualne Muzeum Zabrza - zalepki, winiety

Wirtualne Muzeum Zabrza

www.zabrze.aplus.pl
1

Druga winieta dokładnie taka sama (jak wcześniejsza, na poprzedniej stronie) lecz w czarnym kolorze.

www.zabrze.aplus.pl
2

Pochodząca z przed I wojny światowej winieta królewskiej (pruskiej) inspekcji górniczej w Zabrzu.

www.zabrze.aplus.pl
3

Nieco skromniejsza i prostsza winieta Królewskiej (pruskiej) Dyrekcji Górniczej w Zabrzu. Pochodzi z przed 1915r.

www.zabrze.aplus.pl
4

Winieta powstałej w 1855r. huty Reden, nazwanej tak od imienia propagatora uprzemysłowienia Górnego Śląska hrabiego von Reden. Tekst na winiecie: "Huta Reden, spółka akcyjna górnicza, hutnicza i produkcji koksu, Zabrze Górny Śląsk". Do huty należała również koksownia. Zakład ten to obecna Zabrzańska Fabryka Maszyn Górniczych Contact-Powen SA.

www.zabrze.aplus.pl
5

Winieta używana przez Nadburmistrza miasta Zabrze. Winieta była używana około roku 1938.

www.zabrze.aplus.pl
6

Bardzo rzadko spotykana winieta z Zaborza. Treść na obwodzie: Zjednoczenie Związków Ubogich - Zaborze. W Cesarstwie Niemieckim opieka nad ubogimi była sprawą gmin. W paragrafie 1 Ustawy o Pomocy Ubogim z 1871 roku czytamy: Związek Ubogich zobowiązany jest każdemu znajdującemu się w potrzebie Niemcowi zapewnić kwaterę, podstawowe środki utrzymania, opiekę w przypadku choroby oraz godny pochówek w wypadku śmierci.

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć