Wirtualne Muzeum Zabrza - po 1945 roku

Wirtualne Muzeum Zabrza

www.zabrze.aplus.pl

www.zabrze.aplus.pl

1

Śląski Krzyż Powstańczy

Po okresie powstań śląskich Polska międzywojenna nie ustanowiła żadnego oficjalnego odznaczenia przyznawanego z tej okazji. Istniała jedynie jedna odznaka honorowa "Gwiazda Górnośląska". Zasłużonym w walkach przyznawano wprawdzie odznaki i odznaczenia poszczególnych oddziałów, oraz takie jak "Krzyż za Górny Śląsk", "Śląski Krzyż Plebiscytowy", nie były one jednak zatwierdzone oficjalnie i nie można było nosić ich w czasie publicznych wystąpień.

Dopiero po II wojnie światowej z inicjatywy pierwszego komunistycznego rządu polskiego; Krajowej Rady Narodowej (KRN), postanowiono przyznawać oficjalne odznaczenie dla "upamiętnienia bohaterskich walk ludu śląskiego przeciwko niemieckiej przemocy, która w ciągu 600 lat niewoli Śląska nie zdołała przełamać polskiego ducha tej prastarej piastowskiej dzielnicy", jak napisano w oficjalnym dokumencie.

Nadano mu kształt klasycznego krzyża zasługi, a na awersie nosił on śląskiego orła i trzy daty: 1921- trzecie powstanie śląskie, 1939- obrona śląska przed najazdem III Rzeszy i 1945- przyłączenie całego Śląska do Polski.
Na rewersie widniał napis "Bojownikom Śląska KRN 1946". Pierwsze odznaki przyznano powstańcom w Katowicach 28 września 1947 roku.

www.zabrze.aplus.pl
2

Prezentowany order, nadany 12 października 1983r. uchwałą Rady Państwa, za dwudziestoletnią nieprzerwaną i wyróżniającą się pracę w górnictwie nosi nazwę ORDER SZTANDARU PRACY II KLASY.
Legitymacja nr 2373-83-59

www.zabrze.aplus.pl
3

Prezentowene odznaczenie to ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI, który został nadany uchwałą Rady Państwa a datowany jest na 6 października 1978r. Przewodniczący Rady Państwa, obywatel Jabłoński złożył własnoręczny podpis w legitymacji nr 2146-78-49.

www.zabrze.aplus.pl
4

SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI, odznaczenie nadane za dziesięcioletnią nieprzerwaną i wyróżniającą się pracę w górnictwie.

www.zabrze.aplus.pl
5

Dnia 6 października 1970r. Marszałek Polski, obywatel Marian Spychalski, (pełnił tą funkcję do 20 grudnia 1970r.) złożył podpis w legitymacji nr 874-70-74, do odznaczenia dla górnika z KWK Pstrowski.
Wyróżnieniem za siedmioletnią pracę w górnictwie było nadanie BRĄZOWEGO KRZYŻA ZASŁUGI.

www.zabrze.aplus.pl
6

Medal za długoletnią pracę w górnictwie, (25 lat pracy) nadany w roku 1978.

www.zabrze.aplus.pl
7

Nielegalną produkcją upominków, takich jak prezentowany odlew na zdjęciu, zajmowano się w Hucie Zabrze. Prawie taki sam odlew, to dzisiejsza statuetka "Hanysa roku", która nadawana jest przez Grzegorza Poloczka z kabaretu "Rak".
Znam jeszcze jeden wzór odlewany w hucie, który przedstawia kowala przy pracy.

www.zabrze.aplus.pl

8

Zabrzańska huta po II wojnie otrzymuje nazwę Huta Zabrze. W latach siedemdziesiątych zatrudnia ok 6 000 ludzi. Prowadzi szkołę przyzakładową, przedszkole i żłobek. Pracownicy, którzy przepracowali 20, 25, 30, 35, 40 lat, otrzymywali medal okolicznościowy nadawany imiennie.

www.zabrze.aplus.pl

9

Prezentowany medal, to jedna z kilku pamiątek po moim tacie, Wiktorze Kipias. Przepracował w Hucie Zabrze, na odlewni nr 3, 42 lata. Medal, który orzymał w roku 1992, był jednym z serii jubileuszowych medali. Otrzymywali je pracownicy, którzy mogli pochwalić się długim stażem pracy.
Medal za 40 lat pracy w Hucie Zabrze wydany został dla wąskiego grona osób.

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć


Losowe zdjęcie