Zabrze Rokitnica - pocztówki przedwojenne

Zabrze Rokitnica - pocztówki przedwojenne

kliknij, zobacz duże zdjęcie

1

Na początku nowego dziewiętnastego stulecia wszystko w Rokitnicy ruszyło szybko naprzód. Przemiany zainicjowała rozpoczęta w 1902r. budowa Powiatowego Domu Inwalidów. Koszt budowy wyniósł 500.000 marek. Na pocztówce przedstawiono również część terenów zajętych przez park i las.

Pocztówka datowana na 1919r.
kliknij, zobacz duże zdjęcie
kliknij, zobacz duże zdjęcie

2

Powiatowy Dom Inwalidów wybudowany według projektu architektów Zillmann został oddany do użytku w 1904r. Był przeznaczony dla osób, które były niezdolne do pracy. W latach I wojny światowej w Domu Inwalidów utworzono oddział szpitalny Rokitnica szpitala rezerwowego w Bytomiu, w którym żołnierze ranni na froncie dochodzili do sił.

Stempel Rokittnitz Kr Beuthen 05.07.1915 r.
Zweiglazarett Rokittnitz des Res.-Laz. Beuthen O.- S.
Brief stempel
kliknij, zobacz duże zdjęcie
kliknij, zobacz duże zdjęcie

3

Siostry Boromeuszki z Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza, przybyły do Nysy w 1848 r. Siostrom powierzono prowadzenie biskupiego szpitala, troskę o chorych w domach, udzielanie pomocy ubogim i wychowanie dzieci.
Do Starego Zabrza siostry przybyły w 1887 r. Zamieszkały w budynku na wprost kościoła św.Andrzeja. W latach 1892-1894 utworzyły przedszkole i sierociniec. Po wybudowaniu Powiatowego Domu Inwalidów w Rokitnicy, siostry otoczyły również swoją opieką zamieszkujących go pensjonariuszy. Siostry prowadziły także małą szkołę dla dzieci, oraz szkołę dla dorosłych córek górników.

Stempel pocztowy z 1918 r.
Wydawca: Wiegand & Geisthardt, Kunstanst., Coburg
kliknij, zobacz duże zdjęcie
kliknij, zobacz duże zdjęcie

4

Około 1910 roku w pobliżu Powiatowego Domu Inwalidów (Domu wczasowego - przedstawionego na lewym górnym obrazku) wybudowano sanatorium dziecięce (dom dziecka - prawy górny obrazek). Poniżej przedstawiono zabudowania gospodarcze i staw do hodowli kaczek wybudowane obok budynków mieszkalnych.

kliknij, zobacz duże zdjęcie
kliknij, zobacz duże zdjęcie

5

Zdjęcie lotnicze - fotogrametryczne Szpitala Spółki Brackiej oraz Powiatowego Domu Inwalidów. Fotogrametria jest działem fotografii, której początki sięgają roku 1861r. Zdjęcia wykonywano z wierzchołków gór, balonów na uwięzi, później ze sterowców. Dopiero użycie samolotu pozwoliło nadać jej odpowiednie znaczenie co nastąpiło na początku lat 30 XX wieku. Zdjęć lotniczych zaczęto używać do sporządzania map topograficznych. Zamieszczone zdjęcie zostało wykonane przez firmę Aerokartographisches Institut A - G in Breslau, która była oddziałem firmy z Dyrekcję w Berlinie. W roku 1939r. firma posiadała 20 Stereoplanigrafów, 30 instrumentów do usuwania zniekształceń i 15 mierniczych kamer. Zatrudniała około 400 współpracowników.

Stempel pocztowy z 1932r.
Wydawca: Aerokartographisches Institut A - G in Breslau
kliknij, zobacz duże zdjęcie
kliknij, zobacz duże zdjęcie

6

Kartka wysłana pocztą polową. Przedstawia dwa ujęcia z ulic starej Rokitnicy. W narożnym budynku z górnego zdjęcia mieściła się piwiarnia Alberta Sieruckarzyka.

Stempel pocztowy z Bytomia z 1919 roku.

Wydawca: Ignatz Gaida Photographie. Rokittnitz. Kreib Beuthen O.S
kliknij, zobacz duże zdjęcie

Szukaj

Menu

Losowe zdjęcie

Dobrze wiedzieć

Losowe zdjęcie