Zabrze Rokitnica - stare zdjęcia

Zabrze Rokitnica - stare zdjęcia


kliknij, zobacz duże zdjęcie

1

Okazją do wykonania tego zdjęcia było 50 - lecie istnienia parafii w Rokitnicy. Zdjęcie składa się z kilku mniejszych fotografii które przedstawiają księdza Ernesta Lange, budowniczego kościoła, widok ogólny, widok ołtarza głównego oraz organy.

Zdjęcie na potrzeby strony przekazał Marian Mikluszka z Rokitnicy.
kliknij, zobacz duże zdjęcie

2

Zdjęcie zostało wykonane 19.07.1917 roku. W tym dniu zostały przekazane kościelne dzwony na cele wojenne. Rokitnicka parafia w swojej krótkiej historii dwa razy oddawała dzwony na wojenne potrzeby, drugi raz 15.01.1942 roku.
Ostatni raz dzwony zostały zakupione w 1957 roku. Na zdjęciu z prawej strony widoczny jest ks. Ernest Lange.

Zdjęcie na potrzeby strony przekazał Marian Mikluszka z Rokitnicy.
kliknij, zobacz duże zdjęcie

3

Zdjęcie wykonane w 1953 roku. Z lewej strony pokazany został ołtarz główny kościoła, z prawej, ks. Dziekan, Radca Duchowny Robert Płonka, który zarządzał parafią w latach 1928 - 1960. Okazją do wykonania tego zdjęcia był jubileusz 25-lecia pracy w parafi.

Ksiądz Płonka został pochowany przy rokitnickim kościele.
kliknij, zobacz duże zdjęcie

4

Zdjęcie wykonane ok. 1953 r. Fotografia przedstawia ołtarz główny kościoła p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zabrzu Rokitnicy.

kliknij, zobacz duże zdjęcie

5

To pamiątkowe zdjęcie zostało wykonane z okazji poświęcenia sztandaru w Rokitnicy. Na wprost na zdjęciu siedzi ówczesny proboszcz parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rokitnicy ks. Robert Płonka. Opis na zdjęciu "Bannerweihe des Ges. Ver. Rokittnitz den 15.9.1929", poświęcenie sztandaru

kliknij, zobacz duże zdjęcie 6

kliknij, zobacz duże zdjęcie Amfiteatr

W latach siedemdziesiątych "popularne" były tak zwane czyny społeczne. Jednak zanim doszło do działania zbierała się egzekutywa PZPR, która musiała zaakceptować każdy pomysł. Pierwszomajowe święto było dobrą okazją aby zakomunikować, że w dzielnicy powstanie amfiteatr.
No cóż, straszyli, straszyli i wybudowali. Dziś amfiteatru już nie ma, zawalił się zimą 2006. Zobacz jak wyglądało to miejsce jesienią 2006.

kliknij, zobacz duże zdjęcie

7

Pierwszomajowe święto ludzi pracy. Z tej okazji odbywały się pochody, które były manifestacją "ludzi dobrej roboty". Na zdjęciu górnicy z kopalni "Rokitnica" ze sztandarem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, która w latach siedemdziesiątych była "sterem" naszego kraju. Zdjęcie wykonane przy ul. Krakowskiej, na wysokości byłego "Domu Kultury", gdzie znajdowała się trybuna honorowa.

kliknij, zobacz duże zdjęcie

8

W 1962 roku z okazji 50 rocznicy wybudowania kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Rokitnicy parafia wydała prezentowane obok zdjęcie. Na zdjęciu uwieczniono kuratusa parafii księdza Józefa Matullę, kolejnych proboszczów parafii, księży którzy pracowali w parafii w ciągu 50 lat oraz księży, którzy wyszli z parafii.

Szukaj

Menu

Losowe zdjęcie

Dobrze wiedzieć

Losowe zdjęcie