Zabrze Makoszowy - stare pocztówki

Dzielnice Zabrza

www.zabrze.aplus.pl


1

Na pocztówce po lewej stronie przedstawiono dwa ujęcia restauracji Josefa Wagnera. Górne ujęcie to widok ogólny budynku, poniżej ogród letni. Prawa strona pocztówki przedstawia wieże wyciągowe z budynkami nadszybia oraz budynek administracyjny kopalni skarbowej - "Kopalni Zero", której budowę rozpoczęto w 1900, a zakończono w 1906r., kiedy nastąpiło uruchomienie kopalni.

Stempel pocztowy z 1907r.
Wydawca Johan Kulik, Ruda O.-S.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl


2

Obok Kopalni Delbrück, wybudowano koksownię. Początkowo posiadała ona dwie baterie koksownicze po 33 komory. Wielokrotnie koksownię rozbudowywano i modernizowano. Wybudowano nowe baterie koksownicze kotłownię, generatory do produkcji energii elektrycznej, ujęcie wody na przepływającej w pobliżu rzeczce Czarniawce. Na pocztówce został uchwycony moment gaszenia rozgrzanego koksu po wypchnięciu z komory baterii koksowniczej.

Wydawca: C. W .Mierzwa Bahnhofsbuchhdlg, Hindenburg Oberschles.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl


3

Leżący w znacznej odległości od centrów okolicznych gmin szwajcarski domek, którego właścicielem w momencie wydania pocztówki był Ewald Naczeński stanowił wspaniałe miejsce wycieczkowe dla wielu mieszkańców.

Wydawca: Franz Musiol, Fotograf, Knurów
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl


4

Oberża Josefa Wagnera istniała już w Makoszowach przed 1900r. Był jeszcze jej właścicielem w 1907r. W roku 1915 właścicielem był już Emil Wehner. Budynek był podzielony na dwie części. Po lewej stronie budynku była duża sala z osobnym wejsciem z duzymi oknami, w której odbywały się wesela i inne większe uroczystości.

Stempel pocztowy z 1915r.
Wydawca: Curt Lindner, Photogr., Kattowitz
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl


5

Po prawej stronie budynku była mała salka jadalna, w której zatrzymywali się między innymi przejeżdzający furmani. Przy budynku znajdował się letni ogród z altaną i podium dla orkiestry. Wieczorem zapalano w ogrodzie zainstalowane lampy. Na obydwu pocztówkach widoczny jest ten sam mężczyzna z wąsem - może to jest Emil Wehner.

Stempel pocztowy z 1917r.
Wydawca: Curt Lindner, Photogr., Kattowitz
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

6

Górny obrazek pocztówki przedstawia budynek 8 klasowej szkoły poświęconej 16 października 1911r. W tym czasie do szkoły uczęszczało 619 dzieci. Na obrazku poniżej sklep Marcina Dudka z artykułami kolonialnymi.

Stempel pocztowy z 1918r.
Wydawca: Verlag Johann Lukowski, Beuthen O.-S.
www.zabrze.aplus.pl

Szukaj

Menu

Losowe zdjęcie

Dobrze wiedzieć