Zabrze Zaborze - pocztówki przedwojenne

Zabrze Zaborze - pocztówki przedwojenne

www.zabrze.aplus.pl


1

Jeszcze jedna w naszej kolekcji pocztówka zabrzańska z tłoczonymi i kolorowymi motywami Śląskiego Orła i winorośli. W roku 1901 wysłana z Zabrza do Charlottenburg. Przedstawia kolebkę kopalni Zabrze (Królowa Luiza) na Zaborzu, pole zachodnie. Z lewej strony zdjęcia widoczne są główny niegdyś środek transportu węgla i piękne doprawdy zbliżenie gazowej latarni ulicznej z których ostatnie dotrwały w Zabrzu do końca lat 60-tych na Zandce w pobliżu zabrzańskiej gazowni (ul. Cmentarna i Bończyka).

Wydawca: Verlag v. Carl Lahmann Zabrze
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl


2

Pocztówka bardzo stara, stemple pocztowe Zabrze i Racibórz z 1889 roku!! Przedstawia prawie kompletne zabudowania powierzchni kopalni Zabrze (Królowa Luiza), pola zachodniego przy ulicy Wolności. Teren obecnego skansenu.
Widzimy więc szyby, sortownię z ładownią i tabor kolejowy. Z lewej normalnotorowy. Z prawej chyba wąskotorowy. Kopalnia ta była właścicielem chyba pierwszej kopalnianej bocznicy kolejowej na kontynencie.

Wydawca: Max Czech`s Buchdruck und Buchhandlung Zabrze
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl


3

Najczęściej fotografowanymi motywami Zaborza były zakłady przemysłowe i reprezentacyjna część ulicy Wolności w okolicach kościoła. Na tym ujęciu z końca lat 20-stych na pierwszym planie ujęto ratusz gminy wybudowany w 1903 roku. To obecny budynek przychodni lekarskiej. Widać także zaprzęg konny a obok chyba policjanta i jak zawsze ciekawskie dzieci przy torach tramwajowych.

Fotografia i wydanie: Georg Scholz, Buchhdlg,
Hindenburg-Zaborze O.-S.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl


4

Ta fotografia, która przedstawia widok kopalni Królowej Luizy-Zachód (kop. Zabrze-Zachód) od strony glównego wejścia, wykonano prawdopodobnie w latach 20-stych poprzedniego stulecia. Na jej terenie istnieje dzisiaj skansen górniczy "Królowa Luiza".
Jeden z tych szybów to "Carnall" stojący do dziś w skansenie. Na ulicy przed wejściem do kopalni widoczny jest szyld przystanku tramwajowego z napisem "Haltestelle-Hindenburg". (Haltestelle-przystanek), trakcja elektryczna tramwaju, jak również przepiękna gazowa latarnia.

Wydawca: Verlag H. Rubin & CO. Drezden-Blasewitz
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl


5

W 1898 roku zostało utworzone przedsiębiorstwo Górnośląskie Elektrownie z Dyrekcją w Gliwicach. W skład przedsiębiorstwa wchodziły między innymi centrale na Zaborzu i w Chorzowie. Na pocztówce widoczna jest hala kotłów w centrali na Zaborzu z zabudowanymi rusztami łańcuchowymi Borsiga do podawania miału węglowego do kotłów. Do produkcji pary używane były 4 kotły rurowe o powierzchni grzewczej 510 m2 każdy i 133 m2 powierzchni przegrzewacza. Produkowano parę o ciśnieniu 14 atmosfer.

www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl


6

W kościele "Królowej Luizy", jak i w kościele "Pokoju" w Zabrzu odprawiano przed wojną nabożeństwa również w języku polskim. Kościół stanął nieprzypadkowo tuż za murem kopalni "Königin Luise", później "Zabrze". Pojawienie się ponowne ewangelików na Górnym Śląsku po okresie kontrreformacji wiąże się ściśle z rozwojem przemysłu węglowego i rekrutacją do niego specjalistów z ewangelickich części Niemiec. Niestety na skutek intensywnej eksploatacji pokładów węgla pod kościołem jego substancja ulegała postępującej degradacji. Ostatnie nabożeństwo odbyło się tam w 1970 roku po czym kościół rozebrano. Jego kamień węgielny zachowano i wmurowano w ścianę kościoła w Zabrzu. W tym miejscu zawieszono również stosowną tablicę pamiątkową.

Pocztówka ze znaczkiem plebiscytowym w obiegu w 1921.
Wydawca A. Kempsky, Zaborze.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl


7

Ta rzadka, wysłana w 1925 roku pocztówka przedstawia kopalnię Zabrze-Wschód i istniejącą przy niej niegdyś koksownię Poremba. Koksownię tą oddano do użytku 16 czerwca 1884 roku i była wówczas najnowocześniejszą na Górnym Śląsku. Założycielem tej i pozostałych koksowni w Zabrzu i Zaborzu była spółka akcyjna "Górnośląskie Koksownie i Fabryki Chemiczne" z siedzibą w Berlinie i Zabrzu. Koksownię tą zamknięto w 1930 roku.

Wydawca i autor zdjęcia: Georg Scholz, Buchhandlung, Zaborze, O.S.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl


8

Zabrze O.S.- Königin-Luise-Grube - tak zatytułowana jest ta bardzo rzadka pocztówka. Nie jest to fotografia, lecz kolorowa grafika. Przedstawia nowsze pole "Wschód" tej historycznej już kopalni. Drążenie szybów pola "Wschód" rozpoczęto w 1870 roku. Ostatni węgiel wydobyto szybem numer "V" 31 marca 1998 roku. Ten widok przedstawia kopalnię ok. 1900 roku od strony ulicy Wolności.

Wydawca: Verlag H. J. Sobotzik, Zaborze, O.-S.
www.zabrze.aplus.pl

Szukaj

Menu

Losowe zdjęcie

Dobrze wiedzieć

Losowe zdjęcie

Dobrze wiedzieć