Zabrze Zaborze - pocztówki przedwojenne

Zabrze Zaborze - pocztówki przedwojenne

www.zabrze.aplus.pl


1

Na chórze zainstalowano organy wykonane przez firmę Berschdorf z Nysy. W październiku 1896 roku zawieszono dzwony, dzieło firmy Geittner z Wrocławia. W roku 1917 dzwony zostały zdemontowane i użyte na potrzeby armii niemieckiej w czasie I wojny światowej. Następnym elementem, który otrzymał kościół św. Franciszka była Droga Krzyżowa będąca dziełem artysty malarza Tahrota. W roku 1900 zostało odnowione wnętrze kościoła oraz na placu kościelnym mistrz budowlany Maxymilian Śliwka z Zabrza, wybudował kapliczkę z grotą wzorowaną według miejsca objawień Matki Boskiej w Lourdes.

Wydawca: Ansichtskarten - Verlag Herman Schenke Hindenburg O.S.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl


2

Na pocztówce po prawej stronie przedstawiono nowy budynek ratusza gminy Zaborze, który został oddany do użytku przy Krozprinzenstraße (ul. Wolności) pod koniec 1903 roku. Po lewej stronie widoczny jest stary budynek ratusza gminy przekazany w 1903 roku we władanie policji.

Stempel pocztowy z 1907 roku.
Wydawca: Arthur Kempsky, Zaborze, O.-S.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl


3

W roku 1870 na Kopalni "Królowa Luiza" węgiel wydobywany był z szybów o głębokości do 200 m. Dalsze pogłębianie tych szybów wiązało się z coraz wyższymi kosztami eksploatacji także ze względu na pojawiającą się wodę. W związku z tym podjęto decyzję o drążeniu szybów w znacznej odległości od siebie, tak aby ilość węgla którą można wydobyć była jak największa. W krótkim czasie całe pole górnicze przydzielone kopalni było zajęte. Zostało ono podzielone na Pole Zachodnie i Pole Wschodnie. Na Polu Wschodnim wybudowane były szyby "Poremba I-IV" o głębokości ponad 300 m.

Stempel pocztowy z 1914 roku.
Wydawca: A. Kempsky, Zaborze.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl


4

W roku 1870 na Kopalni "Królowa Luiza" węgiel wydobywany był z szybów o głębokości do 200 m. Dalsze pogłębianie tych szybów wiązało się z coraz wyższymi kosztami eksploatacji także ze względu na pojawiającą się wodę. W związku z tym podjęto decyzję o drążeniu szybów w znacznej odległości od siebie, tak aby ilość węgla którą można wydobyć była jak największa. W krótkim czasie całe pole górnicze przydzielone kopalni było zajęte. Zostało ono podzielone na Pole Zachodnie i Pole Wschodnie. Na Polu Wschodnim wybudowane były szyby "Poremba I-IV" o głębokości ponad 300 m.

Stempel pocztowy z 1914 roku.
Wydawca: A. Kempsky, Zaborze.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl


5

W roku 1870 na Kopalni "Królowa Luiza" węgiel wydobywany był z szybów o głębokości do 200 m. Dalsze pogłębianie tych szybów wiązało się z coraz wyższymi kosztami eksploatacji także ze względu na pojawiającą się wodę. W związku z tym podjęto decyzję o drążeniu szybów w znacznej odległości od siebie, tak aby ilość węgla którą można wydobyć była jak największa. W krótkim czasie całe pole górnicze przydzielone kopalni było zajęte. Zostało ono podzielone na Pole Zachodnie i Pole Wschodnie. Na Polu Wschodnim wybudowane były szyby "Poremba I-IV" o głębokości ponad 300 m.

Stempel pocztowy z 1914 roku.
Wydawca: A. Kempsky, Zaborze.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl


6

Kościół wybudowany został przez śląską firmę, której właścicielem był J. Kowolik z Bytomia. Nawę główną kościoła z każdej strony od naw bocznych oddzielono filarami. Z ołtarza wchodzi się do zakrystii. Prawa służy dla kapłanów natomiast lewa dla ministrantów. Nad zakrystiami wybudowane zostały chóry boczne. Chór główny, na którym zabudowano organy mieści się nad głównym wejściem.

Stempel pocztowy z 1901 roku.
Wydawca: Arthur Kempsky, Zaborze.
www.zabrze.aplus.pl

Szukaj

Menu

Losowe zdjęcie

Dobrze wiedzieć

Losowe zdjęcie

Dobrze wiedzieć