Zabrze Zaborze - pocztówki przedwojenne

Zabrze Zaborze - pocztówki przedwojenne

www.zabrze.aplus.pl


1

Za prezbiterium w trzech strzelistych gotyckich oknach zabudowane zostały witraże. Na środkowym przedstawiono Matkę Boską z Dzieciątkiem Jezus w otoczeniu dwóch Aniołów, na lewym św. Karola Boromeusza i św. Wincentego a Paulo a na prawym św. Józefa z lilią. Ołtarz główny został wykonany z trzech obrazów. Na środkowym namalowano scenę wizji św. Franciszka przed ukrzyżowanym Panem Jezusem a na bocznych św. Barbarę (z lewej) i św. Elżbietę (z prawej).

Stempel pocztowy z 1913r.
Wydawca: A.Kempsky, Zaborze.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl


2

Istniejące na początku XX wieku na Górnym Śląsku kopalnie rządowe były czołowymi producentami węgla kamiennego. Zarządy kopalń otrzymały nazwy inspekcji górniczych. Zarządy kierowane były przez dyrektorów lub inspektorów, którzy podlegali Wyższemu Urzędowi Górniczemu we Wrocławiu i do końca 1892 roku pełnili jednocześnie funkcje okręgowych urzędników górniczych dla zarządzanych kopalń. Widoczny na pocztówce po prawej stronie pierwszy budynek zlokalizowany przy Kronprinzenstraße 405 (ul. Wolności 405) to budynek Inspekcji Górniczej.

Stempel pocztowy z 1911 roku.
Wydawca: H. J. Sobotzik, Zabrze, O. - S.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl


3

Na czteroobrazkowej litografii przedstawiono: u góry po lewej stronie panoramę Koloni B, a po prawej stronie urząd pocztowy, w środku fragment Kronprinzenstraße (ul. Wolności) z ratuszem gminy, na dole kościół pw. św. Franciszka. Należy wspomnieć też o ciekawym stemplu Franza Sheunemanna asystenta pocztowego z Gliwic.

Stempel pocztowy z 1898 roku.
Wydawca: Arthur Kempsky, Buchhdlg. Zaborze O./S.
Kunstanstalt vorm G.W. SeitzA.-G. Wandsbeck
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl


4

Na parceli położonej przy Brojastraße (ul. Lompy) pomiędzy Kaiser Wilhelmstraße (ul. Racławicka) i Albrechtstraße (ul. Ścieżka Górnicza) w latach 1903 - 1905 powstaje kościół ewangelicki imienia "Królowej Luizy". Poświęcenie kościoła odbyło się 02.07.1905 roku. Plebanię oddano do użytku w 1911 roku. Parafia została utworzona i uzyskała samodzielność w 1910 roku. Funkcję proboszcza objął ks. Alfred Kraft.

Stempel pocztowy z 1916 roku.
Verlag Heinrich Broll, Buchhandlang, Zaborze O.-S.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl


5

Ta pełna życia ulica w Zaborzu właściwie już nie istnieje. Brojastrasse, nazwana tak na cześć budowniczego ruchu wschodniego Kopalni Zabrze, Richard Broja (1835 - 1913) zmieniła swą nazwę na Kończycką (Kunzendorferstrasse) w 1937 roku. Po wojnie i do dziś nazywa się ulicą Lompy. Dominujący na pocztówce budynek o numerze 13 to szkoła powszechna dla dziewcząt i chłopców numer 16. Ta kolonia górnicza w 1914 roku liczyła sobie 300 domów. W tym okresie wykonano to zdjęcie. Na jej terenie działało wówczas pięć restauracji, pięć gorzelni, browar i apteka. Dziś to najbardziej zapomniana dzielnica Zabrza z podupadłymi pojedynczymi budynkami.

Wydawca: Verlag Heinrich Broll, Buchhandlung, Zaborze O.-S.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl


6

Na pocztówce wysłanej w 1909 roku z Zabrza do Bytomia znajduje się obdarzona wieloma tradycjami i najstarsza szkoła typu gimnazjalnego w Zabrzu. Założona dnia 1 kwietnia 1900 roku, po pierwszych dwóch latach działalności w prowizorycznych pomieszczeniach huty "Donnersmarck" przenosi się dnia 3 kwietnia 1902 roku do wspaniałego budynku z czerwonej cegły wybudowanego w Zaborzu przy ulicy Gymnasialstrasse, obecnie ul. Sienkiewicza.
Pierwszym dyrektorem był aż do swej śmierci 5 kwietnia 1919 roku Dr. Paul Drechsler. W roku 1906 gimnazjum odwiedzało 308 uczni, z tego 221 wyznania katolickiego, 50 ewangelickiego i 37 mojżeszowego. Nauczało wraz z dyrektorem 14 pedagogów. W tymże roku szkołę opuścili pierwsi maturzyści. W 1914 roku liczyła ona 476 uczni i 28 nauczycieli. Od 1912 roku szkoła nosiła imię Królowej Luizy. W 1933 roku władze hitlerowskie zdegradowały to gimnazjum do rangi szkoła realnej twierdząc, że w tak uprzemysłowionym mieście jak Zabrze nauczanie z akcentem na przedmioty humanistyczne i języki klasyczne nie jest potrzebne. Po wojnie wznowiono działalność tej polskiej już szkoła dnia 14 kwietnia 1945 roku i dziś jest to 3 Liceum Ogólnokształcące.

www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl


7

Rozwijająca się Kopalnia Królowej Luizy (kop. Zabrze) rozpoczęła w 1870 roku drążenie szybów Poremba I - IV w Zaborzu. To tzw. pole wschód tej kopalni. Obraz taki jak na pocztówce z przed 1915 roku zmienił się radykalnie i do roku 1939 teren ten wyglądał już zupełnie inaczej. Więcej o histori tego zakładu na podstronie Zabrze moje miasto - o Zabrzu.

www.zabrze.aplus.pl

Szukaj

Menu

Losowe zdjęcie

Dobrze wiedzieć

Losowe zdjęcie

Dobrze wiedzieć