Zabrze Mikulczyce - pocztówki przedwojenne

Dzielnice Zabrza

www.zabrze.aplus.pl

1

Widok na Mikulczyce które w latach 1935-1945 nazywały się Klausberg (jak na odwrocie pocztówki). Pierwsze wzmianki historyczne o miejscowości datują się na sam początek XIV wieku. Imponująca wieża w tle należy do wybudowanego w latach 1892-1896 katolickiego kościoła św. Wawrzyńca, którego konsekracji dokonał dnia 6 maja 1896r. kardynał Georg Kopp, ówczesny wrocławski biskup. Dzielnicę tą z powiatu bytomskiego przyłączono do Zabrza dopiero w 1951r.

Wydawca: Verlag St. Kaczmarczyk, Klausberg/O.-S.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

2

Przedstawiona czteroobrazkowa pocztówka wykonana została około 1900. Na pierwszym planie środkowego obrazka widoczny jest drewniany kościół wybudowany około 900 r., który po zakończeniu w 1896r. budowy nowego kościoła św. Wawrzyńca (widocznego na planie dalszym) został przeniesiony w latach 1901-1902 do parku miejskiego w Bytomiu. Na pozostałych obrazkach widoczny jest widok ogólny Mikulczyc od strony potoku Mikulczyckiego, budynek szkoły dla chłopców wybudowany przy Tarnowitzerstraße (ul. Tarnopolska), oraz budynek hotelu Williego Locha.

Stempel pocztowy z 1902r.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

3

Widok ogólny gminy Mikulczyce. Z lewej strony pocztówki widoczny jest kościół św. Wawrzyńca wybudowany w latach 1892-1894. Po prawej stronie w oddali budynki kopalni Donnersmarckhütte z szybami Adolf i Elisabeth.

Stempel pocztowy z 1924r.
Wydawca: Walter Witte, Mikultschütz O.-S.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

4

Po zakończeniu budowy nowego kościoła pw. Św. Wawrzyńca w 1896r. stary pozostawał nieużytkowany. Kościółek zaczął niszczeć. Dzięki działaniom Śląskiej Prowincjonalnej Komisji do Spraw Zachowania i Badania Zabytków, pierwotny zamiar wyburzenia kościółka nie został zrealizowany. W 1901r. kościółek został zakupiony przez magistrat miasta Bytom. Kościólek został rozebrany, przewieziony i złożony w Parku Miejskim w Bytomiu. Wymienione zostały uszkodzone belki, a całość została pokryta nowym gontem.

Stempel pocztowy z 1902r.
Wydawca: Robert Ulfik, Postkartenverlag, Beuthen, O.-S.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

5

W 1892r. rozpoczęto budowę nowego neogotyckiego kościoła pw. św. Wawrzyńca. Budowa została zakończona w 1896r. Stary drewniany kościółek od tej pory stał nie użytkowany. Początkowo zamierzano zburzyć kościółek, jednakże dzięki staraniom Śląskiej Prowincjonalnej Komisji do Spraw Zachowania i Badania Zabytków udało się go uratować. W 1901r. został zakupiony przez miasto Bytom i przeniesiony do parku miejskiego

Wydawca: Filiale Alfred Adolph, Mikultschütz. Hauptgesch. Tarnowitz.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

6

Na pocztówce - cegiełce wydanej na zamówienie proboszcza parafii św. Wawrzyńca Augustyna Grochowiny został przedstawiony zewnętrzny wygląd kościoła zaprojektowanego przez bytomskiego architekta Theodora Ehl'a. 21 maja 1933 r. wmurowano kamień węgielny. W dniu 17 września 1933r. kardynał Adolf Bertram konsekrował świątynię. Widoczne na pocztówce na frontonie kościoła rzeźby nie zostały wykonane, wykonano i umieszczono tylko pusty krzyż. W miejscu rzeźb pojawiły się okna.

www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

7

Podczas budowy obydwóch szybów Kopalni "Donnersmarckhütte" tj. szybu Adolf i Elizabeth natrafiono na wiele trudności. Przy głębieniu szybu Adolf na poziomie 159 m natrafiono na wypływ kurzawki która spowodowała zatopienie szybu. Dopiero po obudowaniu ścian szybu betonem można było przystąpić do dalszego pogłębiania. Podczas głębienia szybu Elizabeth po raz pierwszy na Górnym Śląsku zastosowano zamrażanie górotworu.

Stempel pocztowy z 1914r.
Wydawca St. Kaczmarczyk, Buchhandlung, Mikultschütz O.S.
www.zabrze.aplus.pl

Szukaj

MenuDobrze wiedzieć


Losowe zdjęcie

Zobacz również