Zabrze Mikulczyce - stare zdjęcia

Dzielnice Zabrza

www.zabrze.aplus.pl

1

Na zdjęciu przedstawiono kościoły parafii św. Wawrzyńca: murowany neogotycki kościół wybudowany w latach 1892 - 1894 z widokiem wnętrza z ołtarzami i wcześniejszy modrzewiowy wybudowany w 1530 roku, który został przeniesiony do parku w Bytomiu po wybudowaniu nowego murowanego kościoła.

www.zabrze.aplus.pl

2

Na zdjęciu przedstawiony jest budynek należący do osiedla mieszkaniowego Borsiga zlokalizowany przy Herman Göring straße (ul. Strzelców Bytomskich).
Zdjęcie datowane jest na rok 1942.

www.zabrze.aplus.pl

3

Na zdjęciu widoczny jest sklep Marthy Rembatz. Sklep zlokalizowany był w Mikulczycach przy Friedrichstrasse 39 (ul. Kościuszki 39).

www.zabrze.aplus.pl

4

Na załączony zdjęciu udostępnionym przez Zabrzankę panią Łucję Piosek widoczna jest VI dyżurna grupa ratowników górniczych z Beuthenrgrube Sosnitza i Abwehrgrube (KWK Mikulczyce) w głównej stacji ratownictwa na kursie, który odbył się w dniach 11.02. - 18.02.1931 roku w Heinitzgrube (KWK Rozbark). Na rewersie zdjęcia zostały wymienione nazwiska wszystkich uczestników kursu z podaniem kopalń, w których byli zatrudnieni.

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć