Kopalnia "Zabrze"

Zabrzańskie pocztówki przedwojenne - przemysł

www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

1

Na tej pocztówce moment ciężkiej pracy górnika został utrwalony przez fotografa działającego na terenie miast Górnego Śląska - Max'a Steckla. Max Steckel mieszkał i prowadził działalność fotograficzną w Zabrzu w latach 1933-1937. Pocztówka ta jest reprodukcją pocztówki pt.: Pfeilerbau in der Kohlengrube (Filarowanie w kopalni węgla).

Hindenburg O/S. Pfeilerbau in der Kohlengrube (Foto: Archiv)
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

2

W roku 1930 najgłębszy poziom wydobywczy w kopalni "Królowa Luiza Zachód" znajdował się na głębokości 560 m. Węgiel kruszony używając materiałów wybuchowych. W pracach posługiwano się wiertarkami, wrębiarkami i młotami mechanicznymi. Do odstawiania urobku z przodka stosowane były rynny wstrząsane, przenośniki gumowe i stalowe. Transport podziemny odbywał się za pomocą lokomotyw elektrycznych. W transporcie szybowym posługiwano się klatkami wyciągowymi i skipami.

Wydawca: Bruno Scholz, Breslau II
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

3

Ta fotografia, która przedstawia widok kopalni Królowej Luizy-Zachód (kop. Zabrze-Zachód) od strony glównego wejścia, wykonano prawdopodobnie w latach 20-stych poprzedniego stulecia. Na jej terenie istnieje dzisiaj skansen górniczy "Królowa Luiza".
Jeden z tych szybów to "Carnall" stojący do dziś w skansenie. Na ulicy przed wejściem do kopalni widoczny jest szyld przystanku tramwajowego z napisem "Haltestelle-Hindenburg". (Haltestelle-przystanek), trakcja elektryczna tramwaju, jak również przepiękna gazowa latarnia.

Wydawca: Verlag H. Rubin & CO. Drezden-Blasewitz
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie
kliknij, zobacz duże zdjęcie

7

Ta rzadka, wysłana w 1925 roku pocztówka przedstawia kopalnię Zabrze-Wschód i istniejącą przy niej niegdyś koksownię Poremba. Koksownię tą oddano do użytku 16 czerwca 1884 roku i była wówczas najnowocześniejszą na Górnym Śląsku. Założycielem tej i pozostałych koksowni w Zabrzu i Zaborzu była spółka akcyjna "Górnośląskie Koksownie i Fabryki Chemiczne" z siedzibą w Berlinie i Zabrzu. Koksownię tą zamknięto w 1930 roku.

Wydawca i autor zdjęcia: Georg Scholz, Buchhandlung, Zaborze, O.S.
kliknij, zobacz duże zdjęcie
kliknij, zobacz duże zdjęcie

8

Bardzo rzadka i cenna pocztówka z ostatnich lat XIX stulecia. Przedstawia koksownię Poremba i kopalnię Królowa-Luiza Wschód (kop. Zabrze). Koksownia Poremba pracowała w latach 1884 1930. Dziś zupełnie już zapomniana. Unieruchomiono ją po modernizacji, stojącej obok ruchu Zachód tej samej kopalni, koksowni "Skalley" która zwiększyła swą moc produkcyjną stosując najnowszy model pieców. Budowa koksowni w najbliższym sąsiedztwie kopalń znacznie poprawiała rentowność przedsięwzięcia skracając do minimum transport węgla z kopalni do koksowni. Pocztówka zatytułowana jest Pozdrowienia z Zaborza Górny Śląsk. Wysłał ją z Zaborza do Raciborza uczeń gimnazjum /dziś liceum/ Hubert Adamtzik do pani Marty Duczek z powinszowaniem urodzin.

Wydawca: A. Kempsky, Zaborze.
kliknij, zobacz duże zdjęcie
kliknij, zobacz duże zdjęcie

9

Zabrze O.S.- Königin-Luise-Grube - tak zatytułowana jest ta bardzo rzadka pocztówka. Nie jest to fotografia, lecz kolorowa grafika. Przedstawia nowsze pole "Wschód" tej historycznej już kopalni. Drążenie szybów pola "Wschód" rozpoczęto w 1870 roku. Ostatni węgiel wydobyto szybem numer "V" 31 marca 1998 roku. Ten widok przedstawia kopalnię ok. 1900 roku od strony ulicy Wolności.

Wydawca: Verlag H. J. Sobotzik, Zaborze, O.-S.
kliknij, zobacz duże zdjęcie

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć


Losowe zdjęcie