Kopalnia "Zabrze"

Zabrzańskie pocztówki przedwojenne - przemysł

www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

1

Na chyba najstarszej pocztówce przedstawiającej fragment kopalni Zabrze (Królowa Luiza) widoczny jest szyb Jerzy (Georgschacht) około roku 1900. Był to szyb pomocniczy. Droga prowadząca do szybu nazywa się dzisiaj ul: Szyb Jerzy. Po jego likwidacji w zabudowaniach nadszybia produkowano wyroby gumowe na potrzeby górnictwa. W okolicy znajdował się jeszcze jeden szyb pomocniczy o nazwie Hermann, po wojnie szyb Miarki. Dochodziła do niego linia kolei wąskotorowej Poremba-Orzegów.

Wydawca: Max Czech, Zabrze
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

2

Na pocztówce trzy szyby najstarszej cześci nie istniejącej już Kopalni Zabrze. To tzw. pole zachód, rozpoczęte w 1791r. Ten obraz zakładu przetrwał aż do jego stopniowej likwidacji w latach 60-70tych. Historia całej kopalni znajduje się na podstronie:

"Przemysł i nauka - Historia kopalni Zabrze"

Pocztówkę z wydawnictwa C. W. Mierzwa wysłano w 1938r. z ciekawym znaczkiem "Ogólnoniemiecki festyn sportu i gimnastyki Wrocław 1938". (zobacz na odwrocie)

www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

3

Rozwijająca się Kopalnia Królowej Luizy (kop. Zabrze) rozpoczęła w 1870 r. drążenie szybów Poremba I - IV w Zaborzu. To tzw. pole wschód tej kopalni. Obraz taki jak na pocztówce z przed 1915r. zmienił się radykalnie i do roku 1939 teren ten wyglądał już zupełnie inaczej. Więcej o histori tego zakładu na podstronie Zabrze moje miasto- o Zabrzu.

Na odwrocie interesująca pieczątka poczty polowej z 1915r. o treści: Reserve-Lazarett Hindenburg O/S. (Wojskowy szpital rezerwowy Zabrze Górny Sląsk)
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

4

Ta kolorowana kartka, w obiegu w 1918 roku, przedstawia kopalnie Zabrze pole Wschód na Porembie (Königin Luise Grube, Ostfeld) prawdopodobnie od ulicy Lompy. Obraz kopalni zmieniał się poźniej wielokrotnie, szczególnie po wybudowaniu wielkiej sortowni i płuczki w 1939 roku. Na tym terenie mieściła się również wybudowana w 1884 roku przez Fritza von Friedlaender koksownia "Poremba", pierwsza obok koksowni "Skaley" nowoczesna fabryka koksu na Górnym Ślasku. Koksownię tą zlikwidowano w 1930 roku. Kopalnię około roku 2000.

Wydawca: H. J. Sobotzik, Zabrze, O.-S.
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

kliknij, zobacz duże zdjęcie

5

W roku 1870 na Kopalni "Królowa Luiza" węgiel wydobywany był z szybów o głębokości do 200 m. Dalsze pogłębianie tych szybów wiązało się z coraz wyższymi kosztami eksploatacji także ze względu na pojawiającą się wodę. W związku z tym podjęto decyzję o drążeniu szybów w znacznej odległości od siebie, tak aby ilość węgla którą można wydobyć była jak największa. W krótkim czasie całe pole górnicze przydzielone kopalni było zajęte. Zostało ono podzielone na Pole Zachodnie i Pole Wschodnie. Na Polu Wschodnim wybudowane były szyby "Poremba I-IV" o głębokości ponad 300 m.

Stempel pocztowy z 1914r.
Wydawca: A. Kempsky, Zaborze.
kliknij, zobacz duże zdjęcie
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

6

Około roku 1790 na Górnym Śląsku ówczesne władze górnicze rozpoczęły poszukiwania pokładów węgla kamiennego. W wyniku tych poszukiwań prowadzonych przez Salomoma Izaaka w rejonie Pawłowa w Zabrzańskim Lesie odkryte zostały bogate pokłady węgla kamiennego. W tym miejscu została w roku 1791 założona państwowa kopalnia, która w roku 1811 otrzymała nazwę Königin Luise (Królowa Luiza).
Na pocztówce przedstawiona jest panorama zachodniego pola kopalni.

wydawca: Verlag C. W. Mierzwa, Hindenburg, Oberschl.
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć


Losowe zdjęcie

Dobrze wiedzieć