Elektrownia

Zabrzańskie pocztówki przedwojenne - przemysł

kliknij, zobacz duże zdjęcie

1

Berliński przedsiębiorca Emil Rathenau (1838-1915) poznał wcześnie szanse przyszłości elektrotechniki. W roku 1883 założył towarzystwo dla używania elektryczności, które w 1887r. przekształciło się w spółkę AEG - Allgemeine Elektrizität Gesellschaft. Już w 1896 spółka AEG rozpoczęła na Zaborzu przy Kronprinzenstraße (ul. Wolności) budowę elektrowni. Po roku budowy z trzech maszyn o mocy 280 kW każda popłynął prąd. 1900 roku Elektrownia w Zabrzu została przejęta przez spółkę Schlesische Elektrizitäts und Gas Aktien Gesellschaft W 1906 r. zainstalowano pierwsze turbiny parowe.

Wydawca: Herst. u. Verlag Schöning & Co + Gebrüder Schmidt - Lübeck
kliknij, zobacz duże zdjęcie
kliknij, zobacz duże zdjęcie

2

Budowę Elektrowni Zabrze z jej imponującymi kominami rozpoczęła w Zaborzu, w 1896r, znana berlińska firma Allgemeine Elektrizität Gesellschaft (AEG). Pierwszy adres zakładu to Kronprinzenstrasse 416. Początkowa moc produkcyjna elektrowni wynosiła 3 x 280 kW, jednak już w kilka lat później ok. 10 razy więcej, aby w 1914r osiągnąć 20 200kW. Zapewniała ona prąd miastu i jego zakładom przemysłowym. Jeden z pięciu kominów liczył sobie 100m wysokości i 6m przekroju. Węgiel niezbędny do produkcji prądu dowożono z pobliskich kopalń, zlikwidowaną już, koleją wąskotorową. Dzisiaj jest to Elektrociepłownia Zabrze Spółka Akcyjna.

kliknij, zobacz duże zdjęcie
kliknij, zobacz duże zdjęcie

3

Na pocztówce wykonanej jako zdjęcie lotnicze na pierwszym planie widoczna jest Elektrownia w Zaborzu, której budowę rozpoczęła w 1896 roku spółka Allgemeine Elektrizität Gesellschaft (AEG). W 1900 roku Elektrownia została przejęta przez spółkę Schlesische Elektrizitäts und Gas Aktien Gesellschaft.

Wydawca: Verlag Aero-Lloyd Luftbild G.m.b.H., Berlin-Tempelhof
kliknij, zobacz duże zdjęcie
kliknij, zobacz duże zdjęcie

4

Ta wykonana ok. 1925 roku pocztówka nosi długi tytuł: Kraftwerk Zaborze O.-S. Der Schlesischen Elektrizitäts- und Gas- Actien - Gesellschaft. Elektrownia Zaborze Śląskiej Elektrycznej i Gazowej Spółki Akcyjnej. Mamy już podobną na stronie, na tym egzemplarzu widać więcej. Szeroka ulica u dołu to Wolności. Między elektrownią (cztery kominy) a ulicą widoczny jest budynek z wieżyczką na dachu. Mieściła się w nim pod numerem 420 poczta cesarska. Po lewej stronie ulicy widać szeroki łuk torów wąskotorówki którą dowożono węgiel z kopalni Zabrze - Wschód w Zaborzu - Porembie. Ten tor prowadził dalej, przecinając ulicę Pawliczka (Saarland-Strasse) przy stojących jeszcze szczątkach wiaduktu kolejowego, do spowitej w dymy na górze fotografii koksowni "Skalley". Między nimi przy ulicy widać kopalnię Zabrze-Zachód, obecnie Skansen Królowej Luizy.
Pierwszy prąd z elektrowni popłynął trzy dni przed wigilią 1897 roku.

Wydawca: Aero Lloyd Luftbild G.m.b.H., Berlin
kliknij, zobacz duże zdjęcie

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć