Zakłady Borsiga

Zabrzańskie pocztówki przedwojenne - przemysł

kliknij, zobacz duże zdjęcie

1

W 1854 roku August Borsig wydzierżawił od hrabiego Ballestrema na północnych obrzeżach Biskupic pola węgla kamiennego. Wydarzenie to zapoczątkowało powstanie zakładów górniczo-hutniczych ''Borsigwerk''. Z prawej strony pocztówki widnieje fragment panoramy zakładów. Na rogu Biskupitzer Chaussee (ul. Bytomska) i Auguststraße (ul. Okrzei) wybudowano gospodę hutniczą. Teren za gospodą przekształcono w park.

Stempel pocztowy z 1901 r.
Wydawca: C. Bengale (Begale), Borsigwerk O./S.
kliknij, zobacz duże zdjęcie
kliknij, zobacz duże zdjęcie

2

Po śmierci Augusta Borsiga przedsiębiorstwo przejmuje jego syn Albert. W latach 1856-1862 powstaje kopalnia "Berthawunsch" ("Hedwigswunsch"). W 1863 r. rozpoczyna budowę huty. Rok później pracują już dwa piece hutnicze oraz koksownia.

Stempel pocztowy z 1913r.
Wydawca E.Hautzinger, Biskupitz O.-Schl.
kliknij, zobacz duże zdjęcie
kliknij, zobacz duże zdjęcie

3

W hucie oprócz wybudowanych wielkich pieców tzw. szkockich o pojemności 200 m3 istniały także piece pudlarskie, młotownia, walcownia prętów i blach, oraz warsztaty mechaniczne. Huta stanowiła zaplecze produkcyjne dla założonej 20 grudnia 1836r. w Berlinie Tempelhof odlewni , a od 1841r. również fabryki lokomotyw. Na pocztówce przedstawiono hutę oraz szyb Augusta (Augustyna).

Stempel pocztowy z 1914 r.
Wydawca: J.L.B. 1913
kliknij, zobacz duże zdjęcie
kliknij, zobacz duże zdjęcie

4

Widok na teren zabudowań Koncernu Borsiga w Biskupicach, wykonany prawdopodobnie od strony ulicy Bergwerkstrasse (ul:Ziemska). Pochodzący z Wrocławia August Borsig założył go w 1854r. budując najpierw kopalnię Jadwiga (Hedwigwunsch). Jego syn Albert założył hutę, kopalnię Ludwik, Borsig, koksownię i wiele warsztatów. W okresie największego rozkwitu załoga wszystkich zakładów liczyła ok. 8 tyś osób. Większość zamieszkiwała domy zakładowe koncernu. Osiedle koncernu w Biskupicach znajduje się obecnie pod ochroną jako zabytek. Na skutek utraty wielu odbiorców na stal po podziale Górnego Śląska w 1921r. zlikwidowano najważniejszą część zakładu, hutę.

kliknij, zobacz duże zdjęcie

kliknij, zobacz duże zdjęcie

5

Kolejne ujęcie zakładów koncernu Borsiga z Biskupic. Szyb "Albert" z powstałą obok w 1884r. koksownią, która pod nazwą "Jadwiga" jest jeszcze produkującym zakładem tego wielkiego niegdyś przedsiębiorstwa. Obok huta i na pierwszym planie plac drzewny.

Pocztówka wydana we Wrocławiu.
kliknij, zobacz duże zdjęcie
kliknij, zobacz duże zdjęcie

6

Wysłana w październiku 1907r. do Paryża pocztówka z widokiem ogólnym zakładów Borsiga koło Biskupic. Widoczne są istniejąca w latach 1863-1920 huta i jeden z szybów kopalni "Jadwiga". Adresatem był inżynier o niemiecko brzmiącym nazwisku Weinbach.

Wydawca: Fritz Walda. Zdjęcie C. Sauer z Zabrza. Pieczątka poczty "Borsigwerk".
kliknij, zobacz duże zdjęcie
kliknij, zobacz duże zdjęcie

7

Borsigwerk, nazwa symboliczna dla Biskupic. Do 1920 roku filia koncernu Borsigów w Berlinie, następnie samodzielny zakład. Składał się on z dwóch kopalń, huty i koksowni. W roku 1932 zlikwidowano hutę, aby umożliwić wydobywanie z pola zalegającego pod nią węgla. Do 21 wieku przetrwała tylko koksownia "Jadwiga".

Wydawca: Chr. Schöning, Lübeck.
kliknij, zobacz duże zdjęcie
kliknij, zobacz duże zdjęcie

8

Zamek, bo tak nazywano zawsze tą reprezentacyjną budowlę, nie jest wcale zamkiem. Wybudowano go w latach 50-tych 19 stulecia na siedzibę dyrekcji górnośląskiej części koncernu "Borsigwerke". Stał tuż za portalem głównym zakładów i tak prezentował się u progu 20 wieku. Jego architekturę określamy jako historyczną z elementami neoklasycyzmu. W skład zespołu zamkowego wchodziły również wybudowane dwie wille w których mieściły się biura i mieszkania dla kierownictwa zakładów.

Pocztówkę wysłano z Borsigwerku do Saksonii w 1899 roku co widoczne jest na stemplach pocztowych.
kliknij, zobacz duże zdjęcie
kliknij, zobacz duże zdjęcie

9

Przedstawiamy jeszcze jedną pocztówkę z Borsigwerku, tym razem jest to czarno-biała grafika. Zatytułowana jest: Borsigwerk Górny - Śląsk. Widok na Borsigwerk. Pocztówka posiada ozdobne falowane krawędzie.

Wysłana w 1929 roku z Zabrza do Turyngii.

Wydawca: nie podano
kliknij, zobacz duże zdjęcie
www.zabrze.aplus.pl


10

Borsigwerk-Gesamtansicht, czyli widok ogólny na zabrzański oddział berlińskiego koncernu Borsig w Biskupicach. Firma Borsig była swego czasu największym w Europie i drugim na świecie producentem lokomotyw. Wyprodukowana w berlińskiej fabryce Borsiga lokomotywa parowa 05 002 pobiła w dniu 11 maja 1936 roku światowy rekord prędkości dla tych pojazdów jadąc 201 km/h. Pocztówkę wysłano z Biskupic w roku 1911 do Raciborza. Na znaczku widoczna pieczątka Borsigwerk.

Wydawca: Verlag Paula Stoll, Biskupitz.
www.zabrze.aplus.pl

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć


Losowe zdjęcie

Dobrze wiedzieć