Plac Warszawski

Zabrzańskie place

www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

1

Organizowane w Zabrzu targi czwartkowe zostały przeniesione w 1875 roku w rejon dzisiejszego pl. Warszawskiego i Krakowskiego. Przez pewien czas pl Warszawski nazywał się Placem Targów Czwartkowych. W roku 1907 powstała w Zabrzu, widoczna na pocztówce żeńska szkoła średnia. Z widocznych na pocztówce budynków do naszych czasów dotrwała tylko część z nich oraz szkoła.

Stempel pocztowy z 1912r.
kliknij, zobacz duże zdjęcie
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

2

17 lipca 1932r. na placu przedstawionym na pocztówce odbył się wiec z udziałem przywódcy niemieckiej klasy robotniczej Ernesta Thälmanna. Na wiec przybyli mieszkańcy Zabrza, Bytomia, Gliwic oraz mieszańcy miast leżących po drugiej stronie granicy. Przybyłych osób było tak dużo, że wypełnili cały plac i przyległe ulice.

Wydawca: Graph. Verl. - Anst., G.m.b.H., Breslau
kliknij, zobacz duże zdjęcie
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

3

Pierwszy, otwarty w 1907 roku budynek Oberlyzeum, średniej szkoły dla dziewcząt, nie posiadał widocznego tu prawego skrzydła. Do starego budynku dobudowano go przy okazji remontu szkoły w roku 1927. Szkoła ta posiadała przed wojną bardzo dobry chór, który nagrywał również dla radia.

kliknij, zobacz duże zdjęcie
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

4

W roku 1928 nazwę placu i szkoły zmieniono na Reitzensteinplatz i Reitzensteinschule na cześć Karla Freiherr von Reitzenstein ur. 10.04.1873, zm. 18.11.1924. działacza na rzecz niemieckości Górnego Śląska. Plakieta ku jego czci wmurowana w przednią fasadę szkoły odsłonięta została 29.11.1928r. przez Dr. Lukaschka - ówczesnego nadburmistrza Zabrza.

Wydawca: Bruno Scholz, Breslau II
kliknij, zobacz duże zdjęcie
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

5

Pocztówka wydana przed 1915r. przedstawia budynek liceum dla dziewcząt (wyższej szkoły dla dziewcząt) poświęcony 1 grudnia 1907r. Na wysokości I piętra budynku po lewej stronie wejścia głównego pomiędzy oknami umieszczono napis w trzech wierszach "Höhere Mädchen Schule".

Wydawca: Originaldruck Reinicke & Rubin, Dresden
kliknij, zobacz duże zdjęcie
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

6

Na Reitzensteinplatz (Plac Warszawski) postawiono na podstawie z fontanną rzeźbę, przedstawiająca chłopca grającego na fujarce w towarzystwie - szczurów. Rzeźba ta symbolizowała legendarnego grajka, który wyprowadził z miasta gryzonie, które były zmorą mieszkańców. Ta legenda powstała przed wiekami i na cześć tego bohatera postawiono rzeźbę.

Stempel pocztowy z 1928r.
Verlag H. Rubin & Co Dresden Blasewitz
kliknij, zobacz duże zdjęcie
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

7

Na pocztówce po lewej stronie widoczny jest budynek liceum dla dziewcząt wybudowany na Donnerstagmarktplatz - Plac Targów Czwartowych (Plac Warszawski) poświęcony 1 grudnia 1907 r., natomiast po prawej stronie w głębi widoczny jest fragment budynku i komin oraz zbiorników wybudowanego w 1864 roku młyna H. Haendlera.

Pocztówka datowana 1942r.
Foto u. Kunstverlag Bruno Scholz, Breslau
kliknij, zobacz duże zdjęcie
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

8

W roku 1875 gmina Małe Zabrze uzyskała zezwolenie na urządzenie placu targowego. Od odbywających się tam w czwartki targów plac przyjął nazwę Donnerstagmarktplatz - Plac Targów Czwartkowych (Plac Warszawski).

Stempel pocztowy z 1921r.
Wydawca: Ansichtskarten - Verlag u.Großhandel Herman Schenke, Hindenburg O.-S.
kliknij, zobacz duże zdjęcie
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

9

Szkoła średnia dla dziewcząt przy pl. Warszawskim posiadała jedną z większych sal Zabrzu. Aula szkolna po przebudowie w 1927 roku powiększona zastała o sąsiednią klasę i mieściła 800 osób. Wymieniono też jej podłogę i krzesła.

Wydawca: Foto u. Kunstverlag Bruno Scholz, Breslau I
kliknij, zobacz duże zdjęcie
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

10

Wyższa Szkoła dla Dziewcząt, ta nazwa nie ma oczywiście nic wspólnego z dzisiejszym pojęciem szkolnictwa wyższego. Była to szkoła ponadpodstawowa, średnia z profilem przystosowanym dla młodzieży żeńskiej. W oryginalnym brzmieniu nazywała się szkołą dla "córek". To ujęcie z przed roku 1927. Prawe skrzydło nie posiada jeszcze dobudowanej w tym roku części. Między szkołą a parkanem widzimy gazową latarnię i fragment nieistniejącej już zabudowy.

Wydawca: Max Schwerin, Zabrze
kliknij, zobacz duże zdjęcie
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

11

Ta pocztówka, wydana między 1915 a 1921 rokiem, zatytułowana jest Hindenburg O.-S. Marktplatz, gdyż Plac Warszawski spełniał przez wiele lat rolę zabrzańskiego rynku. Tutaj widzimy go prawie w całości. Na środku stoi reprezentacyjna latarnia gazowa. Pocztówkę wypisał po francusku i wysłał w 1921 roku żołnierz sił rozjemczych garnizonu francuskiego, który stacjonował w Zabrzu. Szkoda, że wiele lat temu ten największy zabrzański plac zdegradowano do roli parkingu, którym jest do dzisiaj.

Wydawca: Verlag H. J. Sobotzik, Inh. Max Wieczorek, Hindenburg O. Schl.
kliknij, zobacz duże zdjęcie

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć


Losowe zdjęcie

Dobrze wiedzieć


Losowe zdjęcie