Plac Traugutta

Zabrzańskie place

www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

1

Saalkirche und Krankenhaus, kościół salowy i szpital. Tak zatytułowana jest ta pocztówka. Podkreślało to tymczasowość kościoła św. Kamila na który zaadoptowano istniejący już budynek. Ten właściwy zaprojektował Dominikus Boehm na przeciwległym końcu szpitala. Kościoła nie wybudowano gdyż zakonowi zabrakło pieniędzy.

Wydawca: Verlag Foto Juncker. Hindenburg / O.S.
kliknij, zobacz duże zdjęcie
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

2

Od 1882r. do 1929r. na terenie położonym pomiędzy Alsenstraße (ul. Dubiela) i Wasserstraße (ul. Widery) organizowany był w każdy poniedziałek targ. W związku z tym teren został nazwany Placem Targów Poniedziałkowych (Montagmarktplatz). Po wybudowaniu kościoła św. Kamila, plac otrzymał nazwę Placu Kamiliańskiego (Kamillianerplatz). W czasie II wojny światowej nazwę zmieniono na Plac S.A. (Platz der S.A.).

Stempel pocztowy z 1941r
kliknij, zobacz duże zdjęcie
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

3

Plac Kamiliański (obecnie Traugutta). W północno-wschodniej części placu miał powstać kościół pw. św Kamila, jednak budowa została zaniechana z powodu problemów finansowych klasztoru. Pocztówka przedstawia budynek Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych oraz fragment szpitala.

Stempel pocztowy 27.01.1938r.
kliknij, zobacz duże zdjęcie
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

4

Ta kartka w obiegu tuż przed wojną nosi ręczną zmianę nazwy z placu Kamila na plac SA. Tak nazwały go nowe władze faszystowskich Niemiec. Sturmabteilung, w skrócie SA, była paramilitarną organizacją, która w dużym stopniu przyczyniła się do objęcia władzy przez Adolfa Hitlera i do sterroryzowania inaczej myślącej części niemieckiego społeczeństwa.

kliknij, zobacz duże zdjęcie
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

5

Ten długi budynek mieszkalny z prawej strony pocztówki zamyka plac Traugutta od południa. Zbudowany na stalowym szkielecie, wykończony ciemnowiśniową cegłą klinkierową, jest dopełnieniem koncepcji placu autorstwa Dominikusa Boehm. Jego lekko zakrzywiona linia fasady i rytmiczność umieszczenia kwadratów okien względem klatek schodowych sprawiają, że patrzy się na niego z przyjemnością i zainteresowaniem. Kartkę wydano po wojnie z zachowanego negatywu.

Wydawca: Quellenverlag V. Diwisch, Steinheim/Main
kliknij, zobacz duże zdjęcie
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

6

W pierwszych latach istnienia Miejska Szkoła Nadrealna dla Chłopców funkcjonowała od 1923r w budynku Szkoły Ludowej (Lazarettschule), przy Dorotheenstraße (ul.3-go Maja). Nowy budynek szkoły wybudowany został w latach 1926-29 pod nadzorem magistrackiego radcy budowlanego Restl'a, jako "Städtische Oberschule für Jungen", Oberrealschule. Jako miejsce dla nowego budynku obrano ówczesny Plac Targów Poniedzialkowych, (Plac Kamiliański, podczas dyktatury hitlerowskiej Plac SA). Szkoła charakteryzowała się od początku dużym udziałem dzieci z niższych warstw społecznych. Według statystyk tylko 6% uczniów pochodziło z rodzin o wyższym wykształceniu. W obliczu szybkiego rozwoju przemysłu, nadano jej profil nauk przyrodniczych, z naciskiem również na język Niemiecki i języki obce-współczesne. Szkoła ta stanowiła dla miasta jakby uzupełnienie do powstałego w 1910r tradycyjnego gimnazjum na Zaborzu (Die Königin-Luise-Schule). Pierwsze matury rozdano w roku 1931. Po roku 1933 szkoła otrzymała nazwę "Schlagater-Schule".

kliknij, zobacz duże zdjęcie

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć


Losowe zdjęcie


Dobrze wiedzieć