Kościół Parafii św. Anny

Zabrzańskie pocztówki przedwojenne - kościoły

Kościół św. Anny / 1 / 2 /

www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

1

Dynamiczny rozwój przemysłu pod koniec XIX w spowodował szybki wzrost liczebności mieszkańców w poszczególnych gminach powiatu zabrskiego. Ówczesny proboszcz gminy Zabrze ks. Henryk Neuman zastanawiał się jak rozwiązać w najlepszy sposób problem obsługi duszpasterskiej powiększającej się parafii. Pod rozwagę wzięto: przebudowę kościoła św. Andrzeja, wybudowanie filii na Dorocie lub budowę dużego nowego kościoła. W roku 1891 kardynał biskup wrocławski Jerzy Kopp podjął decyzję o budowie w Dorocie nowego kościoła. Plany i projekty wyglądu wnętrza kościoła którego patronką miała być św. Anna zostały opracowane przez radcę budowlanego Blau'a z Bytomia we współpracy z architektem Stahlem.

Stempel pocztowy z 1900r.
Wydawca: Verlag Max Czech, Zabrze
kliknij, zobacz duże zdjęcie
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

2

Ks. Jan Peschka zmarł 11 października 1938r. Został pochowany w kościele przed ołtarzem Matki Bożej Bolesnej. Uroczyste wprowadzenie nowego proboszcza - ks. Franciszka Pieruszki miało miejsce 31 stycznia 1939r. W czasie wojny zakazano używania języka polskiego w kościele. 1 października usunięto krzyże ze szkół, zaprzestano uczyć katechezy w szkole, a przeniesiono do kościoła i domu parafialnego. Kiedy zabrano dom parafialny, nauczanie religii odbywało się w piwnicy na probostwie, a także w prywatnych mieszkaniach.

Stempel pocztowy z 1902r.
Wydawca: Hans Mücke, Zabrze (O.-S.)
kliknij, zobacz duże zdjęcie
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

3

Oto najnowszy zabrzański kościół w roku 1900. Ma dopiero rok. Jest jednocześnie największy w Zabrzu. Ta kartka nosi zabrzański stempel pocztowy na znaczku za 5 Marek z dnia 5 listopada roku 1900. Już następnego dnia dotrze ona do adresata w Saksonii. Trzy tygodnie przed nadaniem tej pocztówki Georg Kardinal von Kopp, Fürstbischof von Breslau,dokonał konsekracji świątyni. Wokół kościoła nie ma jeszcze żadnych zabudowań. Powstaną trochę później. Kartka zatytułowana jest "Nowy katolicki kościół Wieś Doroty. Zabrze Górny Śląsk".

Wydawca: Verlag von Josef Reisch, Zabrze O.-S.
kliknij, zobacz duże zdjęcie
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

4

Dnia 14 kwietnia 1897r. dokonano pierwszego wykopu ziemi pod fundamenty. Poświęcenie kamienia węgielnego nastąpiło 5 września 1897r. Na jesieni 1899r. kościół był gotowy w stanie surowym, a 18 października na wieży umocowano krzyż. Dnia 28 grudnia 1899r. umieszczono na wieży 4 dzwony o imionach Anna, Leon, Jerzy i Henryk.

Stempel pocztowy z 1941r.
kliknij, zobacz duże zdjęcie
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

5

Początkowo kościół św. Anny był filią parafii św. Andrzeja i posługę duszpasterską pełnili księża z tej parafii. 11 grudnia 1904r. ks. J.Peschka jako kuratus objął parafję św. Anny. Dekretem Kurii we Wrocławiu 11 grudnia 1905r. została ustanowiona samodzielna parafia św. Anny. Ks. J.Peschka został mianowany proboszczem w dniu 21 stycznia 1906r.

Wydawca: NST
kliknij, zobacz duże zdjęcie
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

6

Księża początkowo mieszkali prywatnie przy ul. 3-go Maja 25, a potem przy ul. św. Urbana 12. W latach 1908-1909 ks. J.Peschka wybudował plebanię wraz z przylegającym ogrodem. Teren na cmentarz wyznaczyła Rada Parafialna św. Andrzeja z gruntów proboszczowskiego pola. Został on poświęcony 31 grudnia 1905r.

Wydawca: Kunstverlag E.Burgfels, Beuthen O.-S., Friedrichstr. 19
kliknij, zobacz duże zdjęcie

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć


Losowe zdjęcie

Dobrze wiedzieć