Kościół Parafii św. Andrzeja

Zabrzańskie pocztówki przedwojenne - kościoły

Kościół św. Andrzeja / 1 / 2 /

www.zabrze.aplus.pl


1

Przedstawiona obok pocztówka jest pierwszą znaną zabrzańską pocztówką wykorzystującą fotografię. Autorem wykorzystanych fotografii jest Curt Saur, posiadający swoje atelier przy Glückaustrasse (ul. Szczęść Boże). Na pocztówce przedstawiono budynki sądu rejonowego i szpitala Spółki Brackiej oraz kościół św. Andrzeja.

Stempel pocztowy z 1898r.
Wydawca: Verlag: J. Mücke Zabrze. Photogr. Aufn. C.Saur, Zabrze.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

2

Na pocztówce przedstawiono budynki zlokalizowane przy Kronprinzerstraße (ul. Wolności). Kościół pw św. Andrzeja, którego budowę zakończono w 1866r. oraz budynki zlokalizowane za kościołem w kierunku Gliwic. W ostatnim z nich mieścił się sklep Arthura Brzoski wydawcy tej pocztówki.

Stempel pocztowy z 1914r.
Wydawca: Verlag Arthur Brzoska, Zabrze N.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

3

Tak idyllicznie prezentował się nieistniejący już pierwotny kościół pierwszej zabrzańskiej parafii św. Andrzeja. Był budynkiem drewnianym o konstrukcji zrębowej.

Opis na pocztówce: "Kościół pod wezwaniem św. Andrzeja zbudowany w roku 1546, rozebrany w roku 1867. Reprodukcja obrazu autorstwa O. Lorenz. Model kościoła, wiele starych obrazów i figur znajdpwało się w muzeum miejskim przy ulicy Szczęść Boże 26"

Opis z tyłu: Hindenburg Oberschlesien, wielkie miasto graniczne i przemysłowe, 130 000 mieszkańców.

Wydawca: Verkehrsverein Hindenburg/Oberschlesien
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

4

Pierwsza i najstarsza zabrzańska parafia nosiła imię św. Andrzeja i może trochę szkoda, że to nie ten święty został patronem miasta. Na odwrocie pocztówki ciekawy podpis: Hindenburg Oberschlesien, wielkie miasto graniczne i przemysłowe, 130 000 mieszkańców.

Wydawca: Verkehrsverein Hindenburg/Oberschlesien
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

5

Za staraniem proboszcza parafii św. Andrzeja ks. Henryka Neumanna w 1887 roku do Zabrza zostają sprowadzone siostry ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza. Siostry objęły opiekę nad chorymi i biednymi całego miasta, zorganizowały i prowadziły przedszkole oraz kursy robót ręcznych dla dziewcząt. W zakupionym dla nich widocznym na pocztówce budynku zlokalizowanym przy Kronprinzenstrasse 198 (ul. Wolności) urządzono w 1892 roku przedszkole. Od 1893r. dom został przeznaczony na "Dom Dziecka". W 1894 roku urządzono także sierociniec.

Wydawca: Kunst - Verlag E. Burgfels,
Beuthen OS., Friedrichstrasse 19
www.zabrze.aplus.pl

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć


Losowe zdjęcie