Kopalnia "Mikulczyce"

Zabrzańskie pocztówki przedwojenne - przemysł

kliknij, by zobaczyć duże zdjęcie

1

W latach 1884-1885 w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na wodę pitną na terenie mikulczyckich pól górniczych wykonano pierwszy odwiert studni głębinowej i uruchomiono zakład produkcji wody pitnej. Woda wybudowanymi rurociągami docierała do Zabrza, Zaborza, Makoszów, Sośnicy i Gliwic. Następne odwierty wykonano w latach 1887-1888 i 1902-1903.
W pobliżu wykonanych w latach 1884-1888 dwóch odwiertów studni głębinowych w roku 1901 zaczęto drążyć pierwszy szyb Kopalni Neue Abwehr (Donnersmarckhüttegrube), który nazwano Adolf (widoczny po lewej stronie pocztówki). Drążenie zakończono w 1906r. W tym samym roku przystąpiono do drążenia drugiego szybu nazwanego Elizabeth (widoczny po prawej stronie pocztówki).

kliknij, by zobaczyć duże zdjęcie
kliknij, by zobaczyć duże zdjęcie

2

Podczas budowy obydwóch szybów Kopalni "Donnersmarckhütte" tj. szybu Adolf i Elizabeth natrafiono na wiele trudności. Przy głębieniu szybu Adolf na poziomie 159 m natrafiono na wypływ kurzawki która spowodowała zatopienie szybu. Dopiero po obudowaniu ścian szybu betonem można było przystąpić do dalszego pogłębiania. Podczas głębienia szybu Elizabeth po raz pierwszy na Górnym Śląsku zastosowano zamrażanie górotworu.

Stempel pocztowy z 1914r.
Wydawca St. Kaczmarczyk, Buchhandlung, Mikultschütz O.S.
kliknij, by zobaczyć duże zdjęcie
kliknij, by zobaczyć duże zdjęcie

3

Kopalnia "Mikulczyce" należała do najładniejszych na Górnym Śląsku. Bryła jej nadszybia była starannie przemyślana architektonicznie. W najciekawszym budynku cechowni mieści się od 2005 roku znany warsztat budowy i naprawy organ. Obok kopalni wybudowano również bardzo ładną, niewielką kolonię dla jej pracowników.

Pocztówkę wysłano w 1917 roku.
Wydawca: St. Kaczmarczyk, Buchhandlung, Mikultschütz O/S.
kliknij, by zobaczyć duże zdjęcie

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć