Wirtualne Muzeum Zabrza - górnictwo

Wirtualne Muzeum Zabrza

www.zabrze.aplus.pl

www.zabrze.aplus.pl

1

Na zdjęciu nr 1 przedstawiony jest: Regulamin Pracy dla Królewskiej Kopalni Węgla Kamiennego "Królowa Luiza" koło Zabrza Górny Śląsk, wydany w Katowicach Górny Śląsk w drukarni braci Böhm w 1893 roku, jak czytamy na okładce regulaminu.
Regulamin obowiązywał od 10 stycznia 1893r. i zastąpił regulamin z 15 kwietnia 1882r. Wielkość regulaminu 10,5 x 15,5 cm.

Zdjęcie nr 1a, to skan świadectwa zatrudnienia pracownika.

www.zabrze.aplus.pl

2

Arbeitsordnung für das Preussische Steinkohlenbergwerk "Kőnigin Luise" - Regulamin Pracy dla Pruskiej Kopalni Węgla Kamiennego "Królowa Luiza". Tu nazywana już nie jest kopalnią królewską, lecz pruską co świadczy że regulamin wydany został już po zjednoczeniu Niemiec pod berłem Cesarza.

www.zabrze.aplus.pl

3

Regulamin pracy zaczął obowiązywać z dniem 8 sierpnia 1922 roku dla kopalni "Królowa Luiza", która wówczas była w posiadaniu pruskiego "Fiskusa górniczego" zastępowanego przez inspekcję górniczą II w Zaborzu. Regulamin został wydany w dwóch językach: niemieckim i polskim.

www.zabrze.aplus.pl

4

Na załączonym skanie widoczne jest świadectwo zatrudnienia górnika, równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem pracy w dniu 27 maja 1925 roku. Świadectwo przyklejone jest do okładki regulaminu.

www.zabrze.aplus.pl

5

Arbeits-Ordnung für das Steinkohlenbergwerk Donnersmarckhütte bei Mikultschütz O.=S. regulamin pracy dla Zjednoczonej Kopalni Węgla Kamiennego "Huta Donnersmarck" koło Mikulczyc. To nie pomyłka, do roku 1927 kopalnia Mikulczyce nosiła nazwę tej huty. Potem przemianowano ją na "Abwehrgrube". Pierwsza część regulaminu zaczęła obowiązywać w 1905 roku, uzupełnienie do regulaminu zaczęło obowiązywać w 1910 roku. Regulamin wydano w drukarni braci Böhm w Katowicach w 1913 roku.

www.zabrze.aplus.pl

6

Szczęść Boże, 150 lat Kopalni Królowej Luizy. 1791 - 1941, tekst z tej niewielkiej jubileuszowej plakietki mówi wszystko. Odlana z żeliwa, o wymiarach 8 na 8 cm swą matową czernią przypomina powierzchnię węgla. Wydano ją w okresie II wojny światowej. Na plakiecie pojawia się jeszcze słowo "PREUSSAG". Była to powołana przez państwo pruskie spółka akcyjna do której włączono wiele fiskalnych hut i kopalń, również kopalnię Zabrze, wówczas Kopalnię Królowej Luizy. Herb tej firmy widoczny jest w górnej części plakiety, w jego tle widzimy sylwetkę ruchu "Wschód" na Porembie. Korona nad młotkami górniczymi u dołu przypomina, że kopalnia ta była kopalnią królewską.

www.zabrze.aplus.pl


7

Ta niewielka żeliwna tabliczka przeznaczona do zawieszenia na mundurze górniczym przyznawana była zasłużonym pracownikom państwowego koncernu Preußische Bergwerks- und Hütten-Aktiengesellschaft, w skrócie Preussag. Należała do niego od 1926 roku również kopalnia "Zabrze", wówczas Kopalnia Królowej Luizy.

Napis na tabliczce:

"Za długotrwałą wierną służbę", u dołu nazwa koncernu i ówczesna nazwa miasta, Hindenburg, oraz data 4 grudnia 1934, a więc Barbórka.

Preussag, czyli Pruskie Towarzystwo Akcyjne Kopalń i Hut, powstało w 1923 roku i po wielu przekształceniach zamieniło się w koncern mieszany z naciskiem na usługi. W roku 2002 zmieniono nazwę i jest to dziś największa w Europie firma w branży turystycznej i biuro podróży o znanej wszystkim nazwie TUI.

Eksponat otrzymaliśmy od pana Włodzimierza Wysockiego ze Świętochłowic.

Szukaj

Menu

Losowe zdjęcie

Dobrze wiedzieć