Bibliografia

Autor: Dariusz Guz

strona 1/4
1. Władysław Niemierowski Z dziejów społeczności żydowskiej w Zabrzu str. 58 - 77 Kroniki miasta Zabrza nr 13 1982-1983 Zabrze 1984
2. Barbara Darewska Szkolnictwo elementarne w Zabrzu w latach 1764-1922 str. 57-94 Kroniki miasta Zabrza nr 5 1972
3. Alina Nowak-Lenartowska Budownictwo przyzakładowe na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego str.107-132 Kroniki miasta Zabrza nr 5 1972
4. Jan Tyczkowski Z dziejów Kopalni "Makoszowy" str. 173-180 Kroniki miasta Zabrza nr 5 1972
5. Dr.P.Geisenheimer Bergassessor a.D, in Kattowitz Kattowitz 1913 Die Wasserversorgung des oberschlesischen Industriebezirks XII Allgemeiner Deutscher Bergmannstag in Breslau Anlage - Band III zu : Der Oberschlesische Industriebezirks.
6. C. Matschoß Berlin 1923, 1872 - 1922 Donnersmarckhütte Denkschrift zum 50 jährigen Bestehen als Aktien=Gesellschaft
7. Witold Englender Jastrzębie/Cieszyn 2003 Krótki przewodnik po zakładach fotograficznych Górnego Śląska od początku fotografii do końca I wojny światowej
8. Einwohnerbuch der Stadt Hindenburg Oberschlesien 1938 Verlagsanstalt Kirsch & Müller G.m.b.h.
9. Jerzy Jaros Stowarzyszenie Inzynierow i Techników Górnictwa KWK "Zabrze - Bielszowice" Zabrze 1991 Dwa wieki Kopalni Węgla Kamiennego "Zabrze - Bielszowice"
10. Piotr Muszalik i uczniowie Liceum Sztuk Plastycznych w Zabrzu LSP w Zabrzu 1999 Zabrzańskie Kościoły
11. Ks. Józef Kusche Zabrze 2000 Parafia św. Anny w Zabrzu 100-lecie Konsekracji Kościoła
12. Przemysław Nadolski Wydawnictwo Wokół nas Gliwice 1995 Zabrze wczoraj Hindenburg o/s gestern
13. Piotr Hnatyszyn MS 2001 Zabrze na dawnej pocztówce
14. Bernard Szczech Muzeum Miejskie w Zabrzu 1995 Zabrze w fotografii 1866 - 1942

Historia, zdjęcia, pocztówki - www.zabrze.aplus.pl

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć

Zobacz również