Kościół "Królowej Luizy"

Zabrzańskie pocztówki przedwojenne - kościoły

www.zabrze.aplus.pl  -  kliknij, zobacz duże zdjęcie

1

Na parceli położonej przy Brojastraße (ul. Lompy) pomiędzy Kaiser Wilhelmstraße (ul. Racławicka) i Albrechtstraße (ul. Ścieżka Górnicza) w latach 1903 - 1905 powstaje kościół ewangelicki imienia "Królowej Luizy". Poświęcenie kościoła odbyło się 02.07.1905 roku. Plebanię oddano do użytku w 1911 r. Parafia została utworzona i uzyskała samodzielność w 1910 roku. Funkcję proboszcza objął ks. Alfred Kraft.

Stempel pocztowy z 1916r.
Verlag Heinrich Broll, Buchhandlang, Zaborze O.-S.
www.zabrze.aplus.pl  -  kliknij, zobacz duże zdjęcie
kliknij, zobacz duże zdjęcie

2

W kościele "Królowej Luizy", jak i w kościele "Pokoju" w Zabrzu odprawiano przed wojną nabożeństwa również w języku polskim. Kościół stanął nieprzypadkowo tuż za murem kopalni "Königin Luise", później "Zabrze". Pojawienie się ponowne ewangelików na Górnym Śląsku po okresie kontrreformacji wiąże się ściśle z rozwojem przemysłu węglowego i rekrutacją do niego specjalistów z ewangelickich części Niemiec. Niestety na skutek intensywnej eksploatacji pokładów węgla pod kościołem jego substancja ulegała postępującej degradacji. Ostatnie nabożeństwo odbyło się tam w 1970 roku po czym kościół rozebrano. Jego kamień węgielny zachowano i wmurowano w ścianę kościoła w Zabrzu. W tym miejscu zawieszono również stosowną tablicę pamiątkową.

Pocztówka ze znaczkiem plebiscytowym w obiegu w 1921.
Wydawca A. Kempsky, Zaborze.
kliknij, zobacz duże zdjęcie

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć