Zabrzańskie zakłady fotograficzne

Zabrzańskie zakłady fotograficzne

autor - Dariusz Guz

Pawliczek Johann - swoje atelier fotograficzne otworzył na początku 1937 roku przy Bahnhofstraße 5 (ul. Dworcowa). W książce telefonicznej z 1939 roku podano jego zawód jako Lichtbildner. Słowo Lichtbild oznacza fotografię lub odbitkę fotograficzną. Jako jego właściciel figuruje jeszcze w 1942 roku pod zmienionym nazwiskiem na Johann Peer. Numer telefonu do atelier 25-52. W książkach adresowych i telefonicznych jego nazwisko podawane było Pawliczek, jednakże na rewersie pocztówki prezentowanej, poniżej, której jest wydawcą, podane zostało nazwisko Pawlitzek.

Pocztówka wydana przez Johanna Pawliczka.
Pocztówka wydana przez Johanna Pawliczka. Wysokość 9,0 cm, szerokość 14,0 cm, bok ząbkowany. Przedstawioną rzeźbę św. Kamila de Lellis, wykonaną dla kościoła św. Kamila.

Wycinek rewersu pocztówki prezentowanej powyżej.
Wycinek rewersu pocztówki prezentowanej powyżej.

Zdjęcie wykonane w Foto - Werkstätte J. Peer. Zdjęcie wykonane w Foto - Werkstätte J. Peer.
Zdjęcie wykonane w Foto - Werkstätte J. Peer. Wysokość 13,8 cm, szerokość 8,6 cm.
Na awersie zdjęcia pieczątka zakładu fotograficznego J.Peer, dalej niewidoczne.
Najprawdopodobniej Foto - Werkstätte, a dalej Hindenburg O.S. Bahnhofstr. 5 - Tel. 25-52.
Piórem napisana dedykacja "Na pamiątkę miłego spotkania" Hindenburg 1.12.42.

www.zabrze.aplus.pl

Szukaj

Menu


Dobrze wiedzieć