Zabrzańskie zakłady fotograficzne

Zabrzańskie zakłady fotograficzne

autor - Dariusz Guz

Maron Franz - około 1900 roku odkupuje od Carla Volkmanna atelier fotograficzne zlokalizowane w Zabrzu Zaborzu przy Kronprinzenstrasse 42 (ul. Wolności). Na pierwszych zdjęciach z jego atelier pojawia się reklama zakładu zlokalizowanego w Zabrzu Zaborzu w nowo wybudowanym budynku Joachimskiego, zlokalizowanym na rogu ul. Wolności i P.Skargi. Wykonywał wtedy zdjęcia portretowe i przemysłowe. Telefon do atelier 11-82. W późniejszym czasie pojawia się też adres Luisenstrasse 1 (ul. P. Skargi) i numer telefonu 13-96. Około 1909 roku zostaje właścicielem zakładu przy Glückaufstrasse 2 (ul. Szczęść Boże), a od roku 1928 posiada także atelier przy Dorotheenstrasse 4 (ul. 3 Maja).
Zdjęcie wykonane przez Atelier Franz Maron zamieszczone zostało w 42 numerze tygodnika Oberschlesien im Bild wydanego w 1924 roku. Czasopismo wydawane było przez firmę Neumanns Stadtbuchdruckerei z Gliwic. Około roku 1936 zmienia się numer telefonu do atelier przy Dorotheenstrasse 35-88. W książce adresowej z 1938 roku jako zawód podano - rencista. Franz Maron jest też wydawcą kilku zabrzańskich pocztówek.

Zdjęcie wykonane w Atelier Maron. Rewers zdjęcia.
Zdjęcia wykonane w Atelier Maron. Wysokość 9,0 cm, szerokość 6,0 cm, naklejone na kartoniku o wysokości 10,4 cm, szerokości 6,5 cm i grubości 1 mm.
Z prawej strony rewers zdjęcia.

Zdjęcie wykonane w Atelier Maron. Odbitka zdjęcia wykonana przez Franza Marona.
Z lewej strony zdjęcie wykonane w Atelier Maron.
Wysokość 15,0 cm, szerokość 10,2 cm naklejone
na kartoniku o wysokości 16,6 cm, szerokości 10,9 cm i grubości 1 mm.
Na kartoniku napis ATELIER MARON ZABORZE.
Na rewersie zdjęcia opis - poległy w 1-wszej wojnie światowej wujek Andrzej z narzeczoną.

Z prawej strony odbitka zdjęcia wykonana przez Franza Marona.
Wysokość 13,7 cm, szerokość 8,8 cm.

Wycinek rewersu zdjęcia prezentowanego powyżej z prawej strony.
Wycinek rewersu zdjęcia prezentowanego powyżej z prawej strony.
Na rewersie napis piórem: 1918r.

Zdjęcie wykonane przez Franza Marona.
Zdjęcie wykonane przez Franza Marona. Wysokość 8,7 cm, szerokości 13,5 cm.
W dolnym lewym rogu ukośnie suchy stempel Atelier Maron Zaborze A.
Zdjęcie wysłane jako pocztówka 30.11.1911 roku.

Zdjęcie wykonane w Atelier Maron. Zdjęcie wykonane w Atelier Maron.
Zdjęcie z lewej strony wykonane w Atelier Maron. Wysokość 10,9 cm, szerokość 5,3 cm naklejone na kartoniku o wysokości 12,6 cm, szerokości 5,6 cm i grubości 1 mm.
Na kartoniku napis ATELIER MARON ZABORZE A.

Zdjęcie z prawej strony wykonane w Atelier Maron. Wysokość 10,8 cm, szerokość 5,3 cm naklejone na kartoniku o wysokości 12,6 cm, szerokości 5,9 cm i grubości 1 mm.
Na kartoniku napis ATELIER MARON ZABORZE.

Zdjęcie wykonane w Atelier Maron. Zdjęcie wykonane w Atelier Maron.
Zdjęcie z prawej strony wykonane w Atelier Maron. Wysokość 14,5 cm, szerokość 10,2 cm naklejone na kartoniku o wysokości 16,7 cm, szerokości 10,8 cm i grubości 1 mm.
Na kartoniku napis ATELIER MARON ZABORZE.

Zdjęcie z lewej strony wykonane w Atelier Maron. Wysokość 15,0 cm, szerokość 10,0 cm, naklejone na kartoniku o wysokości 15,8 cm, szerokości 10,3 cm i grubości 1 mm.
Na kartoniku napis ATELIER MARON ZABORZE

Zdjęcie wykonane w Atelier Maron. Zdjęcie wykonane w Atelier Maron.
Zdjęcie z lewej strony wykonane w Atelier Maron. Wysokość 15,0 cm, szerokość 10,0 cm, naklejone na kartoniku o wysokości 15,8 cm, szerokości 10,3 cm i grubości 1 mm.
Na kartoniku napis ATELIER MARON ZABORZE

Zdjęcie z prawej strony wykonane w Atelier Maron. Wysokość 13,8 cm, szerokości 8,8 cm.
W prawym dolnym rogu ukośnie suchy stempel Atelier Maron Zaborze A.

Zdjęcie wykonane w Atelier Maron.
Zdjęcie wykonane w Atelier Maron. Wysokość 13,8 cm, szerokości 9,1 cm.
Zdjęcie wysłane jako pocztówka 2.11.1914 roku.
Na rewersie zdjęcia napis Franz Maron, Photograph, Zaborze (O. - S.) Telephon 1396.

Zdjęcie wykonane przez Franza Marona. Zdjęcie wykonane przez Franza Marona.
Zdjęcie wykonane w Atelier Maron. Wysokość 9,1 cm, szerokość 6,1 cm,
naklejone na kartoniku o wysokości 10,5 cm, szerokości 6,4 cm i grubości 1 mm.
Na kartoniku napis Atelier Maron ZABORZE A.

Z prawej stront rewers zdjęcia.

www.zabrze.aplus.pl

Zdjęcie o wymiarach wysokość 9,1 cm, szerokość 5,9 cm, naklejone na kartoniku
o wysokości 10,4 cm, szerokości 6,5 cm i grubości 1 mm. Zdjęcie matowe.

Na kartoniku napisATELIER MARON ZABORZE

www.zabrze.aplus.pl

Zdjęcie o wymiarach wysokość 14,3 cm, szerokość 10,2 cm, naklejone na kartoniku o wysokości 16,6 cm, szerokości 10,8 cm i grubości 1 mm. Zdjęcie matowe. Na kartoniku napis ATELIER MARON ZABORZE

www.zabrze.aplus.pl

Zdjęcie o wymiarach wysokość 11,2 cm, szerokość 5,4 cm, naklejone na kartoniku o wysokości 12,5 cm, szerokości 5,9 cm i grubości 1 mm. Zdjęcie matowe. Na kartoniku napis ATELIER MARON ZABORZE

www.zabrze.aplus.pl

Szukaj

Menu


Dobrze wiedzieć


Galeria zdjęć