Zabrzańskie zakłady fotograficzne

Zabrzańskie zakłady fotograficzne

autor - Dariusz Guz

Marek Theodor - w dostępnych źródłach pojawia się w 1924 roku. Wówczas zdjęcie wykonane przez jego atelier zamieszczone zostaje w numerze 33 z 1924 roku tygodnika Oberschlesien im Bild wydanym przez firmę Neumanns Stadtbuchdruckerei z Gliwic. Późniejsze informacje o tym atelier, zlokalizowanym w Zabrzu Biskupicach, znajdujemy w książce adresowej z 1929 roku. Nazwisko Theodora Marka pojawia się pod dwoma adresami Rainstrasse 16 (ul. W .Drzymały) i Hindenburgerstrasse 75 (ul. Bytomska).

Odbitka zdjęcia wykonana przez atelier Theodora Marka.
Odbitka zdjęcia wykonana przez atelier Theodora Marka. Wysokość 9,0 cm, szerokość 14,0 cm. W prawym dolnym rogu suchy stempel TH. MAREK BISKUPITZ.

www.zabrze.aplus.pl

Zdjęcie o wysokości 15,0 cm, szerokości 10,6 cm o ząbkowanym boku naklejone
na passe-partout o wymiarach wysokość 23,8 cm, szerokość 17,9.
Na passe-partout pod prawym dolnym rogiem zdjęcia suchy stempel TH. MAREK BISKUPITZ

www.zabrze.aplus.pl

Zdjęcie o wysokości 15,1 cm, szerokości 10,8 cm o ząbkowanym boku naklejone na passe-partout o wymiarach wysokość 23,8 cm, szerokość 17,9. Na passe-partout pod prawym dolnym rogiem zdjęcia suchy stempel TH. MAREK BISKUPITZ

www.zabrze.aplus.pl

Szukaj

Menu


Dobrze wiedzieć


Galeria zdjęć